Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Lịch làm việc của Ban Lãnh đạo Sở KH&CN từ ngày 18/07/2022 đến ngày 22/07/2022 (điều chỉnh lần 2).

Ngày 18-07-2022

Lịch tuần thay thư mời. 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA SỞ KH&CN HẬU GIANG

Từ ngày 17/07/2022 đến ngày 22/07/2022

Ngày

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Chủ nhật

17/07/2022

PGĐ. Giang: 7 giờ 30’, dự Lễ Khai mạc Vòng thi Khu vực Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXVIII, năm 2022 và Ngày hội Sáng tạo - Công nghệ khu vực miền Nam. Điểm tại Trường Đại học Võ Trường Toản.

Thứ hai

18/07/2022

PGĐ. Giang: 15 giờ, dự và làm việc với Bộ KH&CN V/v thẩm định Kế hoạch Ứng phó sự cố ATBX và HN cấp tỉnh. Điểm tại Bộ KH&CN.

Thứ ba

19/07/2022

PGĐ. Hạnh: 7 giờ 30’, dự Hội nghị sơ kết công tác Tuyên giáo và sơ kết hoạt động Ban Chỉ đạo 35 của tỉnh 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Điểm tại Phòng họp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - 13 giờ 30’, dự Hội nghị Báo cáo viên tháng 7 năm 2022. Điểm tại Hội trường Ban Tuyên giáo tỉnh ủy.

: 16 giờ,  dự tổng kết công tác tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Hậu Giang năm 2022.  Điểm tại Đài PT-TH Hậu Giang.

Thứ tư

20/07/2022

PGĐ. Hạnh: 13 giờ 30’, dự Hội nghị sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Điểm tại Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

: 13 giờ 30’, dự thông qua báo cáo giữa kỳ lập quy hoạch  tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh. 

Thứ năm

21/07/2022

BGĐ: 8 giờ,  dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy (cả ngày).

PGĐ. Hạnh: 14 giờ, làm việc với Đoàn công tác quy hoạch tỉnh. Điểm tại Hội trường Sở.

Thứ sáu

22/07/2022

BGĐ: 8 giờ, dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy.

: 14 giờ, Kiểm tra tiến độ thực hiện nhiệm vụ liên quan đến Đề án Tạo dựng hình ảnh tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến 2030. Điểm tại Phòng QLKHCN&CN. [đ/c Vũ (VP) - Phòng QLKHCN&CN chuẩn bị nội dung và cùng dự]

* Ghi chú:

Ngoài LLV BGD làm việc tại cơ quan.

Sở Khoa học và Công nghệ Hậu Giang.


Đang online: 5
Hôm nay: 490
Đã truy cập: 1559793
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.