Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Lịch làm việc của Ban Lãnh đạo Sở KH&CN từ ngày 17/08/2020 đến ngày 21/08/2020 (điều chỉnh lần 2).

Ngày 24-08-2020

Lịch tuần thay thư mời.  

LỊCH LÀM VIỆC CỦA SỞ KH&CN HẬU GIANG

Từ ngày 17/08/2020 đến ngày 21/08/2020

Ngày

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ hai

17/08/2020

: Tiếp công dân. Điểm tại Phòng Tiếp công dân (Sáng: 7 giờ - 11 giờ; Chiều: 13 giờ - 16 giờ 30). [Chánh Thanh tra Sở trực LĐ]

: 13 giờ 30’, dự nghe Báo cáo Đề án “ Xây dựng Chính quyền điện tử và Đô thị thông minh”. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. [đ/c Hòa cùng dự]

PGĐ. Hạnh: 8 giờ, dự họp thông qua danh mục chuẩn bị đầu tư các dự án đầu tư công giai đoạn năm 2021-2025 của Khối Văn hóa - Xã hội. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

Thứ ba

18/08/2020

PGĐ. Hạnh, PGĐ. Giang: 7 giờ 30’, dự chấm chung khảo và thông qua kết quả Cuộc thi Sáng tạo TTN&NĐ tỉnh Hậu Giang lần thứ VII năm 2020. Điểm tại Trụ sở các Hội có tính chất đặc thù tỉnh Hậu Giang. [đ/c Hòa cùng dự]

Thứ tư

19/08/2020

: 8 giờ, làm việc với Đoàn công tác của Bộ Ngoại giao. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy.

PGĐ. Giang: 8 giờ, dự Lễ khai trương trực tuyến toàn quốc Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, Trung tâm Thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và công bố dịch vụ công thứ 1.000 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

Thứ năm

20/08/2020

: 8 giờ, thẩm định kinh phí ĐT/DA. Điểm tại phòng họp Sở. [P. QLKH chuẩn bị nội dung]

PGĐ. Giang: 7 giờ 30’, dự họp Hội đồng đánh giá, xếp hạng sản phẩm thuộc Chương trình Mỗi xã một sản phẩm đối với thành phố Vị Thanh, huyện Vị Thủy, huyện Phụng Hiệp, thành phố Ngã Bảy, huyện Long Mỹ. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.

Thứ sáu

21/08/2020

: 8 giờ, kiểm tra tiến độ thực hiện nhiệm vụ KHCN. Điểm tại Trung tâm TT&ƯD KHCN Hậu Giang. [P. QLKH chuẩn bị nội dung]

PGĐ. Hạnh: 7 giờ 30’, dự họp V/v thẩm định hồ sơ cấp giấy phép và xả nước thải vào nguồn nước của Ban Quản lý Cụm công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp thành phố Vị Thanh. Điểm tại Phòng họp Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang.

* Ghi chú:

- Ngoài lịch làm việc BGĐ làm việc tại cơ quan.

Sở Khoa học và Công nghệ Hậu Giang.


Đang online: 1
Hôm nay: 638
Đã truy cập: 1092995
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.