Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Lịch làm việc của Ban Lãnh đạo Sở KH&CN từ ngày 15/11/2021 đến ngày 19/11/2021 (điều chỉnh lần 1).

Ngày 15-11-2021

Lịch tuần thay thư mời. 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA SỞ KH&CN HẬU GIANG

Từ ngày 15/11/2021 đến ngày 19/11/2021

Ngày

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ hai

15/11/2021

PGĐ. Giang: Tiếp công dân định kỳ. Điểm tại Phòng Tiếp công dân (Sáng: 7 giờ - 11 giờ; Chiều: 13 giờ - 16 giờ 30). [Chánh Thanh tra Sở trực LĐ].

PGĐ. Giang: 13 giờ 30’, dự họp thông qua dự thảo Bộ Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và cấp huyện (DDCI). Điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

Thứ ba

16/11/2021

BGĐ: 13 giờ 30’, dự Hội thảo chuyên đề 7 ”Cơ sở hạ tầng thông minh”. Điểm cầu trực tuyến với Ban Kinh tế Trung ương [P. QLKHCN&CN cùng tham dự].

PGĐ. Giang: 13 giờ 30’, dự thông qua dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Phát triển công nghiệp, nông nghiệp, đô thị và du lịch tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 - 2025. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.

Thứ tư

17/11/2021

BGĐ: 8 giờ 30’, dự Hội thảo chuyên đề 8 ”Phát triển nguồn nhân lực”. Điểm cầu trực tuyến với Ban Kinh tế Trung ương - 13 giờ 30’, dự Hội thảo chuyên đề 9 ”Nông nghiệp thông minh”. Điểm cầu trực tuyến với Ban Kinh tế Trung ương - [P. QLKHCN&CN cùng tham dự].

Thứ năm

18/11/2021

BGĐ: làm việc tại cơ quan

Thứ sáu

19/11/2021

PGĐ. Hạnh: 8 giờ, dự Họp thông qua Đề cương lập phương án khai thác Tàu du lịch trên Kênh Xáng Xà No. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.

* Ghi chú:

Sở Khoa học và Công nghệ Hậu Giang.


Đang online: 1
Hôm nay: 910
Đã truy cập: 1093267
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.