Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Lịch làm việc của Ban Lãnh đạo Sở KH&CN từ ngày 13/09/2021 đến ngày 17/09/2021.

Ngày 13-09-2021

Lịch tuần thay thư mời.  

LỊCH LÀM VIỆC CỦA SỞ KH&CN HẬU GIANG

Từ ngày 13/09/2021 đến ngày 17/09/2021

Ngày

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ hai

13/09/2021

BGĐ: làm việc tại cơ quan.

Thứ ba

14/09/2021

BGĐ: làm việc tại cơ quan.

Thứ tư

15/09/2021

, PGĐ. Hạnh: 8 giờ, Dự họp Hội đồng KH&CN xét duyệt thuyết minh - Đề tài ”Tiềm năng, giải pháp quản lý nước ngọt phục vụ sản xuất và dân sinh hiệu quả ở tỉnh Hậu Giang”. Điểm tại Hội trường Sở [P. QLKH&CN] chuẩn bị nội dung] - Thành viên Hội đồng, Đại biểu, các tổ chức đăng ký chủ trì, chủ nhiệm đề tài (ngoài Tp. Vị Thanh) họp trực tuyến qua đường truyền của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang.

: 14 giờ, dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc với chủ đề “Đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết XIII của Đảng”. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh. 

Thứ năm

16/09/2021

, PGĐ. Giang: 8 giờ, Dự họp Hội đồng KH&CN xét duyệt thuyết minh - Đề tài ”Nghiên cứu giải pháp gia tăng “năng suất nhân tố tổng hợp” (TFP) trong tăng trưởng kinh tế tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”. Điểm tại Hội trường Sở [P. QLKH&CN] chuẩn bị nội dung] - Thành viên Hội đồng, Đại biểu, các tổ chức đăng ký chủ trì, chủ nhiệm đề tài (ngoài Tp. Vị Thanh) họp trực tuyến qua đường truyền của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang.

PGĐ. Hạnh: 14 giờ, Dự họp Hội đồng KH&CN xét duyệt thuyết minh - Dự án ”Xây dựng mô hình, chuyển giao công nghệ sản xuất dưa lưới trong nhà màng và chế biến đa dạng hóa sản phẩm từ trái dưa lưới tại Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang”. Điểm tại Hội trường Sở [P. QLKH&CN] chuẩn bị nội dung] - Thành viên Hội đồng, Đại biểu, các tổ chức đăng ký chủ trì, chủ nhiệm đề tài (ngoài Tp. Vị Thanh) họp trực tuyến qua đường truyền của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang.

PGĐ. Giang: 13 giờ 30’, Dự họp ”Diễn đàn trực tuyến chuyển đổi số nông nghiệp Việt Nam 2021”. Điểm tại Phòng họp số 3 UBND tỉnh.

Thứ sáu

17/9/2021

, PGĐ. Giang: 8 giờ, Dự họp Hội đồng KH&CN xét duyệt thuyết minh - Đề tài ”Nghiên cứu xây dựng mạng lưới các thiết bị IoT của tỉnh Hậu Giang phục vụ phát triển Chính quyền điện tử và Đô thị thông minh”. Điểm tại Hội trường Sở [P. QLKH&CN] chuẩn bị nội dung] - Thành viên Hội đồng, Đại biểu, các tổ chức đăng ký chủ trì, chủ nhiệm đề tài (ngoài Tp. Vị Thanh) họp trực tuyến qua đường truyền của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang.

* Ghi chú:

Ngoài LLV BGD làm việc tại cơ quan.

Sở Khoa học và Công nghệ Hậu Giang.


Đang online: 1
Hôm nay: 943
Đã truy cập: 1093300
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.