Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Lịch làm việc của Ban Lãnh đạo Sở KH&CN từ ngày 11/10/2021 đến ngày 15/10/2021 (điều chỉnh lần 2).

Ngày 11-10-2021

Lịch tuần thay thư mời.  

LỊCH LÀM VIỆC CỦA SỞ KH&CN HẬU GIANG

Từ ngày 11/10/2021 đến ngày 15/10/2021

Ngày

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ hai

11/10/2021

PGĐ. Giang: 8 giờ, dự Hội nghị bầu Trưởng, Phó Đoàn Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang, nhiệm kỳ 2021-2026. Điểm tại Hội trường HĐND tỉnh Hậu Giang.

: 14 giờ, dự Hội nghị trực tuyến “Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII”. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy.

Thứ ba

12/10/2021

BGĐ: làm việc tại cơ quan.

Thứ tư

13/10/2021

PGĐ. Giang: 7 giờ 30’, dự Lễ kỷ niệm trực tuyến Ngày Quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai và Ngày Asean Quản lý thiên tai. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

: 8 giờ, đi thực tế kiểm tra tiến độ đề tài của Cty CP NNCNC Hậu Giang. Điểm tại huyện Châu Thành A - Hậu Giang. [P. QLKHCN&CN chuẩn bị nội dung và cùng đi]

Thứ năm

14/10/2021

BGĐ: làm việc tại cơ quan.

Thứ sáu

15/10/2021

PGĐ. Hạnh: 8 giờ, tham dự phiên giải trình theo thẩm quyền của Thường trực HĐND tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Trường quay Đài PT&TH Hậu Giang.

PGĐ. Giang: 13 giờ 30’, dự họp lấy ý kiến đóng góp các dự án luật. Điểm tại Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND.

* Ghi chú:

Ngoài LLV BGD làm việc tại cơ quan.

Sở Khoa học và Công nghệ Hậu Giang.


Đang online: 1
Hôm nay: 730
Đã truy cập: 1093087
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.