Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Lịch làm việc của Ban Lãnh đạo Sở KH&CN từ ngày 10/01/2022 đến ngày 14/01/2022 (điều chỉnh lần 2).

Ngày 10-01-2022

Lịch tuần thay thư mời. 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA SỞ KH&CN HẬU GIANG

Từ ngày 10/01/2022 đến ngày 14/01/2022

Ngày

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ hai

10/01/2022

PGĐ. Hạnh: 8 giờ, , dự họp Chi bộ 4. Điểm tại phòng họp Trung tâm TT&ƯD KHCN [Mời các đ/c Đảng viên thuộc Chi bộ 4 cùng dự].

: 14 giờ, dự họp Chi bộ 1. Điểm tại phòng họp Sở [Mời các đ/c Đảng viên thuộc Chi bộ 1 cùng dự].

PGĐ. Giang: 14 giờ, dự họp Chi bộ 3. Điểm tại phòng họp Sở [Mời các đ/c Đảng viên thuộc Chi bộ 3 cùng dự].

Thứ ba

11/01/2022

PGĐ. Giang: 7 giờ 30’, dự Hội nghị Tổng kết công tác tuyên giáo năm 2021, triển khai chương trình công tác năm 2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Điểm tại Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

BGĐ: 14 giờ, Họp xét thi đua, khen thưởng cho CBCCVC của Sở năm 2021. Điểm tại Hội trường Sở [LĐ các Phòng và đơn vị cùng dự]

Thứ tư

12/01/2022

: 13 giờ 30’, dự gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền với Trưởng, Phó phòng và tương đương cấp tỉnh. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy. [LĐ phòng QL KHCN&CN, Trung tâm TT&ƯD cùng dự]

Thứ năm

13/01/2022

PGĐ. Hạnh: 8 giờ, dự họp xét thi đua Khối Văn hóa - Xã hội năm 2021. Điểm tại Phòng họp Sở Thông tin và Truyền thông.

: 8 giờ, kiểm tra tiến độ thực hiện nhiệm vụ KHCN. Điểm tại Hội trường Sở - 14 giờ, thẩm định kinh phí thực hiện nhiệm vụ KH&CN. Điểm tại Hội trường Sở

[P. QLKH&CN chuẩn bị nội dung và cùng dự]

Thứ sáu

14/01/2022

BGĐ: 8 giờ, dự họp thực hiện quy trình bổ nhiệm lại công chức lãnh đạo (Phó Giám đốc Sở KH&CN). Điểm tại Hội trường Sở. [LĐ các Phòng và đơn vị cùng dự]

PGĐ. Hạnh: 13 giờ 30’, dự Hội nghị Tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy. 

: 14 giờ, họp Hội đồng KH&CN xét duyệt thuyết minh - Dự án “Sản xuất thử nghiệm phân sinh học từ lục bình kết hợp sản xuất phân hữu cơ bằng các phương pháp khác nhau và ứng dụng trong mô hình sản xuất nông nghiệp”. Điểm tại Hội trường Sở [P. QLKH&CN chuẩn bị nội dung]

* Thành viên Hội đồng, Đại biểu, tổ chức đăng ký chủ trì, chủ nhiệm đề tài (ngoài Tp. Vị Thanh) họp trực tuyến qua đường truyền của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang.

* Ghi chú:

Sở Khoa học và Công nghệ Hậu Giang.


Đang online: 1
Hôm nay: 640
Đã truy cập: 1092997
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.