Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định tổ chức quản lý các nhiệm vụ hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hậu Giang

Ngày 19-11-2020

Thực hiện Công văn số 2264/UBND-NCTH ngày 19/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang về việc chủ trương ban hành Quyết định quy định tổ chức quản lý các nhiệm vụ hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hậu Giang, Sở Khoa học và Công nghệ đã dự thảo “Quyết định Ban hành Quy định tổ chức quản lý các nhiệm vụ hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hậu Giang”.

Để nội dung dự thảo được hoàn chỉnh, đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Khoa học và Công nghệ kính gửi đến các Sở, ban ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu tham gia góp ý dự thảo trên. Ý kiến góp ý xin gửi về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 24/11/2020.

Theo đó, ý kiến góp ý xin gửi về Sở Khoa học và Công nghệ theo địa chỉ: số 07, Điện Biên Phủ, KV4, P.5, Thành phố Vị Thanh, Hậu Giang và Email: chicuonghaugiang@gmail.com trước ngày 24 tháng 11 năm 2020. Sau thời gian trên, Quý cơ quan chưa gửi ý kiến góp ý về Sở Khoa học và Công nghệ thì xem như đồng ý với Dự thảo trên./.

Đính kèm: Dự thảo.rar

Phòng Quản lý KHCN và Chuyên ngành


Đang online: 2
Hôm nay: 1336
Đã truy cập: 386677
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.