Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930- 03/02/2022)

Ngày 11-02-2022

Từ ngày 03 - 07/02/1930, tại Cửu Long, Hương Cảng (Trung Quốc) dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Ái Quốc, Hội nghị hợp nhất ba tổ chức Cộng sản: Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng, Đông Dương Cộng sản Liên đoàn thành một đảng duy nhất là Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là tất yếu của lịch sử, sự phát triển của phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam kết hợp với chủ nghĩa Mác - Lênin, là kết quả quá trình chuẩn bị đầy đủ về chính trị, tư tưởng và tổ chức của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Description: D:\THUY\3-Website\z3168160303874_73e07aab9dfad8316e20058d9f7f4ee6.jpg

Đ/c Nghiêm Xuân Thành - UV BCHTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi Họp mặt Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng. Ảnh HTV

Ngay sau khi ra đời, Đảng đã lãnh đạo cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, tiến hành ba cao trào cách mạng: Cao trào cách mạng 1930 - 1931, với đỉnh cao là phong trào Xô Viết - Nghệ Tĩnh, Cao trào cách mạng đòi dân sinh, dân chủ (1936 - 1939) và Cao trào cách mạng giải phóng dân tộc (1939 - 1945), để đến năm 1945, khi thời cơ cách mạng chín muồi, Đảng đã lãnh đạo toàn thể dân tộc Việt Nam làm nên thắng lợi của cuộc Cách mạng tháng Tám, lập nên nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa vào ngày 02/9/1945. Tiếp đó, Đảng đã lãnh đạo Nhân dân lần lượt đánh bại mọi âm mưu, kế hoạch xâm lược của kẻ thù, đặc biệt là thắng lợi trong Chiến cuộc Đông Xuân 1953 - 1954 với đỉnh cao là Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, buộc thực dân Pháp phải ký Hiệp định Giơnevơ (năm 1954), chấm dứt chiến tranh xâm lược Việt Nam.

Description: C:\Users\admin\Desktop\Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 321930 (Ảnh Bảo tàng Lịch sử Quốc gia) (1).jpg

Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 3/2/1930

 (Nguồn: Bảo tàng Lịch sử Quốc gia)

Giai đoạn từ năm 1954 - 1975, đất nước bị chia cắt làm hai miền. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, miền Bắc vừa nỗ lực xây dựng chủ nghĩa xã hội, vừa dốc sức làm tròn nghĩa vụ của hậu phương lớn đối với tiền tuyến lớn. Với tinh thần “thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”, “không có gì quý hơn độc lập, tự do”; trên cơ sở đường lối đúng đắn, sáng tạo của Đảng, với sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, quân và dân ta đã lần lượt đánh bại các chiến lược chiến tranh của đế quốc Mỹ, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước vào ngày 30/4/1975.

Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tự hào về Đảng Cộng sản Việt Nam kiên cường, trung thành với Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lãnh đạo Nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, làm nên những kỳ tích vĩ đại trong lịch sử dân tộc, đóng góp xứng đáng vào phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, vì hòa bình và tiến bộ của nhân loại.

Theo đó, “Thực tiễn phong phú, sinh động của cách mạng Việt Nam trong 92 năm qua đã khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng; là Nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng, lập nên nhiều kỳ tích trên đất nước Việt Nam. Thông qua quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta được tôi luyện và ngày càng trưởng thành, xứng đáng với vai trò và sứ mệnh lãnh đạo cách mạng và sự tin cậy, kỳ vọng của nhân dân”.

Đối với đảng bộ tỉnh Hậu Giang trong chặng đường 18 năm thành lập và phát triển, Nhân dân Hậu Giang luôn một lòng đi theo Đảng, phát huy tình yêu quê hương, nêu cao tinh thần đoàn kết, khát vọng vươn lên, để vượt qua khó khăn, thử thách, cùng chung tay xây dựng quê hương Hậu Giang ngày càng giàu đẹp, văn minh, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Qua các kỳ đại hội, Đảng bộ tỉnh Hậu Giang đã luôn dựa vào dân, vì lợi ích của nhân dân để từ đó đưa ra những quyết sách đúng đắn, đem đến nhiều thành tựu quan trọng.

Kế thừa truyền thống tốt đẹp và thành quả đó, trong năm 2021, các cấp ủy đảng, chính quyền, đứng đầu là Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước, với tinh thần “Đổi mới, đột phá, quyết tâm, khát vọng”, đã lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, toàn diện các nhiệm vụ chính trị, đưa Hậu Giang vươn lên trở thành điểm sáng trong thực hiện thành công “mục tiêu kép”, vừa thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch, với phương châm “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa tiến hành đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp để phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội, từ đó đạt được những kết quả khá toàn diện.

Đồng chí Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang cho rằng, mặc dù phía trước còn nhiều khó khăn, thách thức; song, thời cơ, vận hội mới là rất lớn. Đồng thời, kêu gọi các cấp, các ngành, nhân dân, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trong tỉnh, cộng đồng doanh nghiệp, đồng chí, đồng bào ở xa quê hương tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết một lòng, tập trung sức lực, trí tuệ, với tinh thần “đổi mới, đột phá, quyết tâm và khát vọng”, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025./.

Văn Trương


Đang online: 5
Hôm nay: 789
Đã truy cập: 2297620
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.