Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2020) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2020)

Ngày 03-08-2020

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công là kết quả của một quá trình đấu tranh lâu dài, kiên cường, bất khuất của Nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo sáng suốt, đúng đắn và đầy sáng tạo của một Đảng Mác xít - Lênin nít kiên cường, đó là Đảng Cộng sản Việt Nam. Qua hơn 16 năm thành lập, toàn Đảng bộ, dân và quân Hậu Giang đã đoàn kết vượt qua khó khăn, thách thức đưa tỉnh nhà phát triển tương đối toàn diện, kinh tế phát triển với tốc độ khá cao và có nhiều nhân tố mới; đời sống Nhân dân tiếp tục được cải thiện và nâng lên; hoạt động văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; hệ thống chính trị được củng cố, tăng cường và hoạt động có hiệu quả.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, tỉnh nhanh chóng thiết lập trạng thái bình thường mới sau thời điểm tập trung phòng, chống dịch Covid-19. Các nhiệm vụ trọng tâm, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và xây dựng Đảng đều được thực hiện quyết liệt. Trong 17 chỉ tiêu chính, có 09 chỉ tiêu đạt và vượt 100% (công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao; tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu trên giao; tỷ lệ xã đạt chuẩn quốc gia về y tế; tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh; số hộ có đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị đạt 81%; kết nạp 300 đảng viên); có 07 chỉ tiêu đạt trên 90% (GRDP bình quân đầu người; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên; tỷ lệ lao động được đào tạo; số sinh viên trên 10.000; số bác sĩ trên 10.000 dân; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế; tỷ lệ dân số thành thị sử dụng nước sạch).

Tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP 06 tháng đầu năm đạt 1,51%. Cơ cấu kinh tế đã có chuyển biến rõ nét; GRDP bình quân đầu người ước đạt 45,31 triệu đồng/năm, tăng so với cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội là 10.200 tỷ đồng, tăng 7,65% so với cùng kỳ. Một số doanh nghiệp chủ lực của tỉnh đi hoàn tất giai

đoạn tích lũy đầu tư, đã đẩy mạnh khâu sản xuất như: ngành nước giải khát và nước uống có cồn,… Vụ lúa đông xuân được mùa trúng giá, nông dân phấn khởi. Tiến độ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới khả quan, nhất là đã công nhận xã Long Phú, thị xã Long Mỹ, xã Phụng Hiệp, huyện Phụng Hiệp và xã Thuận Hòa, huyện Long Mỹ đạt chuẩn nông thôn mới; công nhận xã Tân Thành, thành phố Ngã Bảy, xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; đến nay, tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới của tỉnh là 32/51 xã, chiếm 62,74%, trong đó có 03 xã nông thôn mới nâng cao (xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, xã Đại Thành và xã Tân Thành, thành phố Ngã Bảy). Môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được cải thiện; chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh (PCI) năm 2019 từ nhóm trung bình chuyển lên nhóm khá; xếp thứ 42/63 tỉnh, thành.

Các hoạt động văn hóa xã hội, công tác đền ơn, đáp nghĩa, chăm lo chế độ, chính sách đối với người có công, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội nhất là công tác hỗ trợ cho các đối tượng gặp khó khăn do dịch Covid-19, việc chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho Nhân dân và các đối tượng chính sách nhân dịp lễ, tết,… được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt. Trong dịp Tết, lãnh đạo tỉnh tổ chức thăm và tặng 256.532 phần quà cho người có công với cách mạng và các đối tượng chính sách - xã hội, với tổng kinh phí trên 106,6 tỷ đồng, tăng hơn 3 tỷ đồng so với năm 2019. Đến ngày 20/5/2020, toàn tỉnh đã chi hỗ trợ cho 96.243 người bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 (bao gồm 5.292 người có công với cách mạng; 25.053 đối tượng bảo trợ xã hội; 33.094 hộ nghèo và 32.804 hộ cận nghèo) với tổng kinh phí gần 95 tỷ đồng; đang tiếp tục thực hiện hỗ trợ đối với nhóm lao động tự do và hộ kinh doanh cá thể khai báo thuế dưới 100 triệu đồng. Các dịch bệnh lây lan ở người giảm so với cùng kỳ. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 85,65% tăng so với cùng kỳ. Tổng số trường học đạt chuẩn quốc gia là 235/331 trường, đạt tỷ lệ 70,99%, tăng 13,11% so với cùng kỳ.

Chính quyền các cấp được củng cố, hoạt động ngày càng hiệu quả, chất lượng phục vụ Nhân dân được nâng cao; công tác cải cách hành chính tiếp tục được tập trung thực hiện. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được đảm bảo, cơ bản ổn định, phạm pháp hình sự và tai nạn giao thông giảm so với cùng kỳ; xử lý kịp thời các vụ việc phát sinh về an ninh trật tự; thực hiện tốt các mặt công tác trong hoạt động tư pháp,…

Công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm, các sự kiện chính trị quan trọng được thực hiện chu đáo, ý nghĩa, tiết kiệm, đảm bảo chặt chẽ nội dung và hình thức. Tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên trong tỉnh luôn ổn định, tin tưởng vào đường lối đổi mới của Đảng, sự quản lý điều hành có hiệu quả của Nhà nước. Lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát do Điều lệ Đảng quy định; chỉ tiêu số 16 Nghị quyết công tác năm 2020 của Tỉnh ủy được triển khai tích cực; công tác xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm đảm bảo đúng nguyên tắc, thủ tục, quy trình.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, công tác tổ chức xây dựng Đảng quan tâm quyết liệt trong phòng, chống dịch; đẩy mạnh phân công điều hành, thực

hiện nhiệm vụ, đảm bảo không ách tắc, trì trệ và hoàn thành mọi công việc theo kế hoạch đề ra. Tích cực tham gia các chương trình ủng hộ phòng, chống dịch; chủ động khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhất là lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 đảm bảo chặt chẽ, đúng định hướng và yều cầu của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, theo hướng dẫn của Trung ương.

Công tác dân vận được sự quan tâm của cả hệ thống chính trị, phát huy rõ nét vai trò của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác lãnh, chỉ đạo hệ thống dân vận các cấp triển khai thực hiện nhiệm vụ. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quan tâm thực hiện tốt, có nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần Nhân dân.

Với những thắng lợi của đất nước nói chung, của tỉnh Hậu Giang nói riêng, chúng ta càng hiểu rõ giá trị lịch sử, thực tiễn sâu sắc Cách mạng Tháng Tám đã mang lại; nhận thức đầy đủ hơn trách nhiệm trong việc vận dụng và phát huy những bài học kinh nghiệm quý giá, những tư tưởng mang tầm thời đại của Cách mạng Tháng Tám vào công cuộc đổi mới và đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá của đất nước, của quê hương Hậu Giang. Đảng bộ và Nhân dân Hậu Giang sẽ tích cực, chủ động nắm bắt thời cơ, đẩy lùi thách thức, luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, nắm vững các quan điểm phát triển trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng trong sạch, vững mạnh, góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIII.

Một số khẩu hiệu tuyên truyền

  1. Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2020) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt  Nam (2/9/1945 - 2/9/2020)!
  2. Đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!
  3. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích thiết thực chào mừng 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2 - 9!
  4. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ thường xuyên, là trách nhiệm của các cấp ủy đảng, của mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân.
  5. Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!
  6. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!
  7. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!
  8. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HẬU GIANG


Đang online: 1
Hôm nay: 106
Đã truy cập: 65642
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.