Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài “Nghiên cứu một số giải pháp kỹ thuật và thị trường nhằm nâng cao năng suất và hiệu quả mô hình chăn nuôi dê lấy sữa tại huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang”

Ngày 11-03-2022

Vừa qua, Sở Khoa học và Công nghệ tiến hành kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài “Nghiên cứu một số giải pháp kỹ thuật và thị trường nhằm nâng cao năng suất và hiệu quả mô hình chăn nuôi dê lấy sữa tại huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang” do Tiến sĩ Nguyễn Thiết làm chủ nhiệm và Trường Đại học Cần Thơ làm cơ quan chủ trì.