Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Kiểm tra tiến độ dự án “Xây dựng mô hình ứng dụng khoa học công nghệ và áp dụng tiêu chuẩn GlobalGAP để phát triển vùng chuyên canh khóm ở Hậu Giang”

Ngày 26-05-2021

Vừa qua, đoàn công tác Phòng Kinh tế Tp. Vị Thanh đã tiến hành đi kiểm tra, giám sát đánh giá tiến độ thực hiện dự án “Xây dựng mô hình ứng dụng khoa học công nghệ và áp dụng tiêu chuẩn GlobalGAP để phát triển vùng chuyên canh Khóm ở Hậu Giang”.

Dự án do bà Nguyễn Thị Kiều làm chủ nhiệm và Trung tâm Ứng dụng Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang làm cơ quan chủ trì. Thời gian thực hiện 24 tháng (từ 12/2019 đến 12/2021).

Dự án đang hỗ trợ nông hộ thực hiện sản xuất Khóm theo tiêu chuẩn GlobalGAP tại 2 hợp tác xã (Hợp tác xã TM-DV Thạnh Tiến và Hợp tác xã Nông nghiệp Thạnh Thắng) với qui mô 20 ha Khóm đạt chứng nhận GlobalGAP. Qua kiểm tra, đánh giá đến hiện tại (sau 15 tháng triển khai dự án) nông hộ đã hoàn thiện trên 85% cơ sở vật chất bắt buộc theo tiêu chuẩn GlobalGAP. Các hộ thực hiện sản xuất bám sát quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn GlobalGAP, ghi chép và cập nhật nhật ký theo qui định. Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn bắt buộc. Đến thời điểm hiện tại, các nội dung và tiến độ của dự án vẫn đảm bảo theo kế hoạch. Ban chủ nhiệm dự án tiến hành lấy mẫu đất, nước và trái gửi mẫu phân tích các chỉ tiêu theo quy định tiêu chuẩn GlobalGAP. Tiếp tục tập huấn về y tế, sử dụng thuốc BVTV an toàn, hiệu quả và tập huấn an toàn lao động. Dự kiến việc đánh giá và cấp giấy chứng nhận GlobalGAP Khóm vào tháng 10/2021 và tiến hành nghiệm thu dự án.

Đoàn công tác kiểm tra tiến độ dự án

Dự án là điểm mới trong việc ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong canh tác theo tiêu chuẩn GlobalGAP. Góp phần nâng cao giá trị và chất lượng quả Khóm Hậu Giang, nâng cao và cải thiện điều kiện kinh tế cho nông hộ trồng Khóm trên địa bàn thành phố. Là điểm tham quan, học tập kinh nghiệm cho các địa phương trong và ngoài tỉnh./.

Hồng Son (Phòng Kinh tế Tp. Vị Thanh)


Đang online: 1
Hôm nay: 1601
Đã truy cập: 476006
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.