Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Kiểm tra, đánh giá tiến độ thực hiện dự án: Quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể ‟Quýt đường Long trị” cho sản phẩm quýt đường của tỉnh Hậu Giang

Ngày 24-06-2020

Tham gia Đoàn kiểm tra có: Ông Huỳnh Trường Vĩnh - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ cùng Lãnh đạo các Phòng Chuyên môn có liên quan, Kế toán và Chuyên viên trực tiếp quản lý dự án. Đại diện phí cơ quan chủ trì có: Ông Hoàng Văn Hữu - Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Phát triển Thương hiệu Việt Nam, cùng đại diện chủ nhiệm và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

  Dự án tập trung thực hiện điều tra khảo sát, thu thập thông tin, xử lý và viết báo cáo kết quả 200 phiếu điều tra. Xây dựng: Mô hình quản lý NHTT “Quýt đường Long Trị”; Quy chế quản lý NHTT “Quýt đường Long Trị”;  Quy trình cấp và thu hồi quyền sử dụng NHTT “Quýt đường Long Trị”; Quy chế kiểm soát việc sử dụng NHTT và kiểm soát sản phẩm mang NHTT “Quýt đường Long Trị”; Quy chế sử dụng Logo, tem, nhãn mang NHTT “Quýt đường Long Trị”; Hệ thống biểu mẫu, sổ ghi chép phục vụ việc quản lý NHTT “Quýt đường Long Trị”; Hệ thống nhận diện thương hiệu NHTT “Quýt đường Long Trị”. Tổ chức Hội thảo góp ý hệ thống nhận diện thương hiệu, hệ thống quản lý và mô hình tổ chức quản lý NHTT “Quýt đường Long Trị”. Tổ chức đoàn tham quan học tập kinh nghiệm quản lý phát triển NHTT “Quýt đường Lai Vung”. Xây dựng Sổ tay NHTT “Quýt đường Long Trị”.

Trang Fanpage và tên miền www.quytduonglongtri.com

  Nhìn chung, nội dung và tiến độ dự án thực hiện đã bám sát vào các nội dung đề ra. Tuy nhiên, để đáp ứng đầy đủ các nội dung và kịp tiến độ theo đặt hàng thì chủ nhiệm và cơ quan chủ trì phải khẩn trương thực hiện các công việc: Tổ chức các cuộc tập huấn, xây dựng bài báo điện tử, xây dựng trang thông tin, sứ mệnh để quảng bá, triển khai thí điểm mô hình,...để tiến hành nghiệm thu kết quả và sớm đưa vào triển khai ứng dụng.

Mô hình của dự án thực hiện thành công sẽ góp phần nâng vị thế NHTT “Quýt đường Long Trị” trên thị trường, kiểm soát được tình trạng sản phẩm kém chất lượng ra thị trường, nâng cao uy tín, chất lượng và hiệu quả cho sản phẩm thông qua các hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh./.

Ngoc Thu


Đang online: 2
Hôm nay: 354
Đã truy cập: 314560
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.