Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Kiểm định phương tiện cân trên địa bàn huyện Long Mỹ năm 2019

Ngày 13-04-2020

Để bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng và tạo điều kiện cho các thương nhân, các tiểu thương kinh doanh tại các chợ thực hiện tốt các quy định của Nhà nước về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2. Vừa qua, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh) đã phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Long Mỹ và UBND các xã, phường và Ban Quản lý các chợ tiến hành đợt kiểm định định kỳ tại 07 chợ trên địa bàn huyện Long Mỹ.

Kỹ thuật viên Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng kiểm định cân tại chợ huyện Long Mỹ

Đoàn đã tiến hành kiểm định tại các Chợ Hưng trên địa bàn huyện Long Mỹ bao gồm chợ: xã Vĩnh Viễn, Vĩnh Viễn A, Xà Phiên, Lương Tâm, Lương Nghĩa, Vĩnh Thuận Đông và xã Thuận Hưng trong 03 ngày từ ngày 20 - 22/11/2019.

Trong quá trình kiểm định Đoàn kết hợp thực hiện tương đối tốt công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2. Nhằm nâng cao ý thức của người dân trong thực hiện đúng các quy định của pháp luật, tránh tình trạng gian lận thương mại tạo lòng tin của người dân trong mua bán giao dịch trên địa bàn huyện.

Kết thúc đợt kiểm định, Đoàn đã kiểm định được 190 phương tiện đo, trong đó có 03 cây cân phân tích, 01 cân kỹ thuật, 01 cân bàn cơ khí và 185 cây cân đồng hồ lò xo các loại. Cụ thể theo từng chợ như sau: Chợ xã Vĩnh Viễn 24 cân đồng hồ lò xo, 01 cân đối chứng, 01 cân phân tích và 01 cân kỹ thuật; chợ Vĩnh Viễn A 25 cân có 01 cân đối chứng; chợ xã Lương Nghĩa 28 cân đồng hồ lò xo và 01 cân phân tích; chợ xã Lương Tâm 27 cân; chợ xã Xà Phiên 45 cân đồng hồ lò xo và 01 cân phân tích; chợ xã Thuận Hưng 16 cân và chợ xã Vĩnh Thuận Đông 19 cân đồng hồ lò xo và 01 cân bàn cơ khí.

Nhìn chung phần lớn các thương nhân kinh doanh trên địa bàn huyện Long Mỹ đều chấp hành tốt các quy định của pháp luật về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2. Kết quả sau đợt kiểm định, số lượng phương tiện đo được kiểm định đạt khá cao so với mặt bằng chung của huyện, điều này phản ánh công tác tuyên truyền, thông báo kế hoạch kiểm cân chợ trên địa bàn huyện Long Mỹ của Phòng Kinh tế và Hạ tầng, UBND các xã và Ban Quản lý các chợ thực hiện rất tốt. Tuy nhiên vẫn còn một số hộ không thực hiện kiểm định phương tiện cân theo quy định và có thái độ không hợp tác với Đoàn. Đoàn đã tiến hành nhắc nhở và tuyên truyền để các thương nhân kinh doanh thực hiện đúng quy định, đồng thời đề nghị Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Long Mỹ, UBND các xã, phường và Ban quản lý chợ tiếp tục duy trì tốt trong công tác tuyên truyền về kế hoạch kiểm định phương tiện đo trên địa bàn huyện hàng năm để công tác kiểm định được thực hiện tốt hơn./.

An Huỳnh

 


Đang online: 2
Hôm nay: 665
Đã truy cập: 1093022
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.