Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Không có lăng quăng, không có muỗi vằn, không có sốt xuất huyết

Ngày 31-05-2021

Đây là khẩu hiệu hành động của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người tỉnh Hậu Giang tại kế hoạch “Hưởng ứng ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết lần thứ 11, ngày vệ sinh yêu nước, vệ sinh môi trường phòng, chống bệnh do vi rút Zika, bệnh tay chân miệng năm 2021. Tuần lễ hưởng ứng và thực hiện chiến dịch từ ngày 15-21 tháng 6 năm 2021

Kế hoạch với mục tiêu tạo ra phong trào phòng chống dịch bệnh rầm rộ tại địa phương, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về lợi ích của công tác phòng, chống dịch bệnh tại cộng đồng.

Kế hoạch được thực hiện với các chỉ tiêu như 100% huyện, thị xã, thành phố tổ chức Lễ phát động Chiến dịch diệt muỗi, lăng quăng phòng, chống bệnh sốt xuất huyết, bệnh gây ra do vi rút Zika và bệnh tay chân miệng; 100% hộ gia đình được các ban ngành đoàn thể, cán bộ Y tế, cộng tác viên đến vận động trong thời gian diễn ra chiến dịch vệ sinh môi trường, vệ sinh yêu nước, vệ sinh cá nhân, diệt muỗi, lăng quăng phòng, chống bệnh Sốt xuất huyết, bệnh do vi rút Zika và bệnh tay chân miệng; 100% các ấp/khu vực tổ chức chiến dịch được điều tra đánh giá sau chiến dịch có chỉ số nhà có muỗi tại các hộ gia đình (HI) < 10% và chỉ số dụng cụ chứa nước có lăng quăng/bọ gậy Breteau (BI) < 10;…

Kế hoạch được triển khai tại 100% xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh hưởng ứng ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết, ngày vệ sinh yêu nước, vệ sinh môi trường và phòng chống bệnh do vi rút Zika và bệnh tay chân miệng.

Các nội dung triển khai thực hiện :

- Tổ chức hội nghị triển khai chiến dịch và phát động hưởng ứng chiến dịch từ Tỉnh đến huyện, thị xã, thành phố đến các xã, phường, thị trấn.

- Tổ chức hưởng ứng ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 11, ngày vệ sinh yêu nước, vệ sinh môi trường phòng, chống bệnh do vi rút Zika, bệnh tay chân miệng.

- Tổ chức tuyên truyền, vận động hộ dân tiến hành tổng vệ sinh môi trường, diệt muỗi, diệt lăng quăng ở cộng đồng.

1. Hội nghị triển khai

1.1. Tuyến tỉnh

- Triển khai Kế hoạchvà phát động Hưởng ứng ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 11, ngày vệ sinh yêu nước, vệ sinh môi trường phòng chống bệnh do vi rút Zika, bệnh tay chân miệng ngày 08 tháng 06 năm 2021 (Buổi chiều lúc 13 giờ 30 phút).

- Thành phần: Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh nguy hiểm ở người tỉnh; Lãnh đạo các Trung tâm chuyên ngành tuyến tỉnh trực thuộc Sở Y tế; Lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố; Phòng Y tế; Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố.

1.2. Tuyến huyện, thị xã, thành phố

- Thời gian: Triển khai kế hoạch thực hiện và phát động hưởng ứng ngày Chiến dịch từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 6 năm 2021.

- Thành phần:

+ Ban Chỉ đạo chăm sóc sức khỏe nhân dân huyện, thị xã, thành phố do đồng chí trưởng Ban chủ trì.

      + Đối với tuyến xã: Trưởng Ban Chỉ đạo chăm sóc sức khỏe nhân dân, Trưởng Trạm Y tế/PKĐK Khu vực xã, phường, thị trấn.

1.3. Tuyến xã, phường, thị trấn

      - Thời gian: Triển khai ngay sau khi tuyến huyện, thị xã, thành phố thực hiện triển khai, từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 6 năm 2021.

- Thành phần:

      + Đại diện Ban Chỉ đạo chăm sóc sức khỏe nhân dân huyện, thị xã, thành phố.

+ Ban Chỉ đạo chăm sóc sức khỏe nhân dân xã, phường, thị trấn do đồng chí trưởng Ban chủ trì.

      + Trạm Y tế;

      + Trưởng ấp, Ban ngành Đoàn thể ấp, khu vực;

      + Tổ y tế, Cộng tác viên ấp, khu vực.

2. Tổ chức ra quân Chiến dịch

2.1. Tuyến tỉnh:

Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh nguy hiểm ở người tỉnh Hậu Giang theo bảng phân công, giám sát, kiểm tra hoạt động thực hiện chiến dịch trong cộng đồng tại huyện, thị xã và thành phố.

2.2. Tuyến huyện, thị xã, thành phố

Ban Chỉ đạo Chăm sóc sức khỏe nhân dân huyện, thị xã và thành phố theo bảng phân công, giám sát, kiểm tra hoạt động thực hiện chiến dịch trong cộng đồng tại xã, phường và thị trấn.

2.3. Tuyến xã, phường, thị trấn

Các xã, phường, thị trấn đồng loạt phát động và thực hiện chiến dịch hưởng ứng ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 11, ngày vệ sinh yêu nước vệ sinh môi trường và phòng chống bệnh do vi rút Zika, bệnh tay chân miệng vào ngày 15 tháng 6 năm 2021.

* Thành phần:

+ Đại diện Ban Chăm sóc Sức khỏe nhân dân huyện, thị xã, thành phố;

+ Đại diện lãnh đạo Trung tâm tuyến huyện và cán bộ giám sát của huyện;

+ Ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe nhân dân tuyến xã;

+ Các Trưởng ấp, khu vực; đoàn thể ấp, khu vực; cộng tác viên ấp, khu vực; tổ y tế ấp, khu vực.

+ Đại diện Trung tâm Y tế tuyến huyện, thị xã, thành phố và cán bộ giám sát./.

Trần Thanh


Đang online: 2
Hôm nay: 544
Đã truy cập: 326067
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.