Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Khen thưởng phải thực chất, tạo động lực mới và nâng cao chất lượng công việc

Ngày 14-07-2020

Ngày 01/6, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tiến Châu, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh chủ trì cuộc họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, cùng tham dự có các thành viên Hội đồng và các đơn vị, địa phương có liên quan.

Quang cảnh buổi họp

Tại cuộc họp, Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thông qua nội dung họp xét gồm: khen thưởng Cụm thi đua huyện, thị xã, thành phố và Khối thi đua các sở, ban, ngành và đoàn thể tỉnh; xét, bình chọn 08/13 tập thể đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ năm 2019; khen thưởng thành tích kinh tế - xã hội năm 2019 (Huân chương Lao động hạng Nhì cho 02 tập thể và 03 cá nhân; Huân chương Lao động hạng Ba cho 01 tập thể và 15 cá nhân; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 54 cá nhân); xét danh hiệu Chiến sĩ thi đua tỉnh năm 2019 cho 67 cá nhân.

Đồng thời, đề nghị khen thưởng thành tích cống hiến Huân chương Lao động hạng Ba cho 01 cá nhân; khen thưởng nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi năm 2019, gồm: Huân chương Lao động hạng Ba cho 05 cá nhân và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 12 cá nhân.

Trước khi tiến hành bình xét Thường trực Hội đồng cũng lưu ý cho các thành viên nắm về quy định mới và tỷ lệ bình xét: Đối với đề nghị tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Huân chương Lao động các hạng phải đạt từ 70% trở lên trên tổng số thành viên Hội đồng; Cờ thi đua của Chính phủ và danh hiệu “Chiến sĩ thi đua tỉnh” đạt từ 90% trở lên trên tổng số thành viên Hội đồng; thực hiện Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Đi vào từng nội dung bình xét cụ thể, ông Lê Tiến Châu Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh đề nghị các Cụm trưởng, Khối trưởng nêu rõ các tiêu chí thi đua, điểm cộng, điểm trừ cùng phân tích, đánh giá tính chất, tính hợp lý và đề nghị đơn vị có liên cho ý kiến những vấn đề bất cập; trong quá trình trao đổi Hội đồng phát hiện nhiều tiêu chí thuộc các Khối thi đua còn mang tính định lượng, tính hính thức và chưa phù hợp,… để khắc phục vấn đề này, ông đề nghị các đơn vị Trưởng khối Khối thi đua năm tiếp theo rà soát, nghiên cứu điều chỉnh cho phù hợp tình hình thực tế để tạo động lực thi đua cho các đơn vị. Đặc biệt, đề nghị khối đảng và chính quyền phải có sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất với nhau về cách làm, đánh giá, tiêu chí và trình tự thủ tục.

Nhấn mạnh quan điểm, thành tích khen thưởng phải thực sự xứng đáng, là gương điển hình và thực sự tiêu biểu; Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Thường trực Hội đồng đề ra các giải pháp cấp thiết, cụ thể cải cách công tác thi đua, nâng cao chất lượng sáng kiến, tạo động lực mới trong thi đua, đổi mới sáng tạo và nâng cao chất lượng công việc trong thời gian tới.

Sau cuộc họp này, Thường trực Hội đồng sẽ tổng hợp kết quả bình xét có văn bản thông báo đến thành viên Hội đồng, tiếp đó sẽ hoàn thiện các hồ sơ, trình tự thủ tục theo quy định và đề nghị Trung ương khen thưởng./.

Tịnh Kỳ


Đang online: 4
Hôm nay: 917
Đã truy cập: 262587
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.