Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4

Ngày 08-10-2020

Sáng ngày 06-10, Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh (QP&AN) tỉnh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh đối tượng 4; tham gia khóa học có 80 học viên là cán bộ thuộc các cơ quan Sở, Ban, Ngành tỉnh. Sở Khoa học và Công nghệ cử 03 công chức, viên chức tham dự lớp bồi dưỡng.

Quang cảnh khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh đối tượng 4

Trong thời gian 04 ngày (từ ngày 06 - 9/10), các học viên được nghiên cứu qua 07 chuyên đề về: Luật Quốc phòng - An ninh quốc gia, Nghĩa vụ quân sự, giáo dục QP&AN, Dân quân tự vệ, Biên giới quốc gia, Biển Việt Nam và Pháp lệnh Dự bị động viên; Đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; chuyên đề phòng chống chiến lược "Diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới...

Qua đây, nhằm bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ thuộc các Sở, Ban, Ngành tỉnh về nâng cao nhận thức những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong quá trình triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng và an ninh. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong Nhân dân nắm vững những quan điểm, của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực quốc phòng, an ninh góp phần vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới./.

Tin và ảnh: Văn Nguyễn


Đang online: 1
Hôm nay: 481
Đã truy cập: 64881
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.