Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Kết quả Cuộc thi Sáng tạo Thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh Hậu Giang lần thứ VIII năm 2021

Ngày 15-12-2021

Nhằm khơi dậy tiềm năng và phát huy tư duy sáng tạo của thanh, thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn tỉnh; đồng thời hướng các hoạt động của tuổi trẻ vào các công việc hữu ích cho xã hội, giúp các em trao dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng sáng tạo, xây dựng ước mơ của các em trở thành nhà sáng chế trong tương lai. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ, Tỉnh Đoàn tổ chức Cuộc thi Sáng tạo Thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh Hậu Giang lần thứ VIII năm 2021. Kết quả có 34/73 sản phẩm đạt giải Cuộc thi Sáng tạo Thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh Hậu Giang lần thứ VIII năm 2021 và chọn 19 sản phẩm xuất sắc tham gia Cuộc thi cấp Quốc gia.

Giải pháp “Hệ thống cảnh báo điểm mù tích hợp cảm biến nồng độ cồn, định vị GPS”

Giải pháp “Máy ấp trứng cá thát lát ứng dụng công nghệ IOT”

Năm 2021, Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh Hậu Giang tập trung vào các lĩnh vực dự thi như: Đồ dùng dành cho học tập; Phần mềm tin học; Các dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em; Các sản phẩm thân thiện với môi trường; Các giải pháp nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế.

Tổng số 8/8 huyện, thị xã, thành phố tham gia cuộc thi. Ban tổ chức cuộc thi các huyện, thị xã, thành phố sơ tuyển gửi về Ban tổ chức cuộc thi tỉnh 73 sản phẩm (năm 2020 là 64 sản phẩm, tăng 09 sản phẩm) cụ thể: Huyện Long Mỹ: 10 sản phẩm; Thị xã Long Mỹ: 10 sản phẩm; Huyện Châu Thành A: 10 sản phẩm; Huyện Vị Thủy: 10 sản phẩm; Huyện Phụng Hiệp: 10 sản phẩm; Thành phố Vị Thanh: 09 sản phẩm; Huyện Châu Thành: 8 sản phẩm; Thành phố Ngã Bảy: 6 sản phẩm.

Chia theo lĩnh vực: Đồ dùng dành cho học tập: 10 sản phẩm (tăng 3 so với 2020); Phần mềm tin học: 4 sản phẩm (giảm 8 so với 2020); Sản phẩm thân thiện với môi trường: 21 sản phẩm (tăng 10 so với 2020); Các dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em: 14 sản phẩm (giảm 09 so với 2020); Các giải pháp nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế: 24 sản phẩm (tăng 13 so với 2020).

Để đánh giá kết quả các sản phẩm dự thi, Ban Tổ chức đã thành lập Ban Giám khảo và 4 Tiểu ban phù hợp với nội dung cuộc thi. Kết quả chấm giải và đề xuất theo Thể lệ Cuộc thi có 34/73 sản phẩm đạt giải, cụ thể: 03 giải Nhất; 06 giải Nhì; 10 giải Ba và 15 giải Khuyến khích.

03 sản phẩm đạt giải nhất là: “Hệ thống cảnh báo điểm mù tích hợp cảm biến nồng độ cồn, định vị GPS” của nhóm tác giả Bùi Thị Cát Tuyền, Nguyễn Lê Phước Thọ, Lê Thị Trân, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Him Lam, huyện Châu Thành A; “Máy ấp trứng cá thát lát ứng dụng công nghệ IOT” của nhóm tác giả Lê Thị Diệu An, Trần Huỳnh Ý Vi, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Him Lam, huyện Châu Thành A; “Trà túi lọc Sương Sâm” của nhóm tác giả Huỳnh Phước Nguyên, Trần Quốc Khánh, Trường Trung học Phổ thông Trường Long Tây, huyện Châu Thành A.

Phân theo lĩnh vực dự thi: Đồ dùng dành cho học tập có 03 giải thưởng (02 giải nhì, 1 giải ba) tăng 2 giải so với 2020. Phần mềm tin học không có giải thưởng, giảm 06  giải so với 2020. Các sản phẩm thân thiện với môi trường có 10 giải thưởng (01 giải Nhất, 04 giải ba và 05 giải khuyến khích) tăng 2 giải so với 2020. Các dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em có 06 giải thưởng (01 giải nhất, 03 giải nhì, 02 giải ba) giảm 02  giải so với 2020. Các giải pháp nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế 15 giải thưởng (01 giải nhất, 01 giải nhì, 03 giải ba và 10 giải khuyến khích) tăng 4 giải so với 2020.

Phân theo đơn vị dự thi:

- Huyện Châu Thành A: 09 giải thưởng (03 nhất, 03 giải nhì, 02 giải ba, 01 giải khuyến khích) tăng 02 giải so với năm 2020.

- Huyện Phụng Hiệp: 06 giải thưởng (01 giải nhì, 02 giải ba, 03 giải khuyến khích) tăng 02 giải so với năm 2020.

- Thành phố Vị Thanh: 06 giải thưởng (02 giải ba và 04 giải khuyến khích) bằng với năm 2019.

- Huyện Long Mỹ: 05 giải thưởng (01 giải nhì, 01 giải ba, 03 khuyến khích) tăng 01 giải so với năm 2020.

- Thành phố Ngã Bảy: 03 giải thưởng (01 giải nhì, 02 giải khuyến khích) tăng 03 giải so với năm 2020.

- Thị xã Long Mỹ: 02 giải thưởng (02 giải ba) giảm 04 giải so với năm 2020.

- Huyện Châu Thành: 02 giải thưởng (01 giải ba, 01 giải khuyến khích) giảm 02 giải so với năm 2020.

- Huyện Vị Thủy: 01 giải thưởng (01 giải khuyến khích) giảm 02 giải so với năm 2020.

Trong 34 sản phẩm được xếp giải cấp tỉnh, Ban Giám khảo đề xuất chọn gửi đi tham dự Cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng toàn quốc năm 202119 sản phẩm gồm: giải nhất, nhì và ba của cuộc thi tỉnh, cụ thể:

+ Phân theo lĩnh vực dự thi: Đồ dùng dành cho học tập gửi 03 sản phẩm; Các sản phẩm thân thiện với môi trường gửi 05 sản phẩm; Các dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em gửi 06 sản phẩm; Các giải pháp nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế gửi 05 sản phẩm.

+ Phân theo đơn vị dự thi: Huyện Châu Thành A (08 sản phẩm); Huyện Phụng Hiệp (03 sản phẩm); Thành phố Vị Thanh (02 sản phẩm); Huyện Long Mỹ (02 sản phẩm); Thành phố Ngã Bảy (01 sản phẩm); Thị xã Long Mỹ (02 sản phẩm); Huyện Châu Thành (01 sản phẩm)./.

Minh Luân LHH


Đang online: 1
Hôm nay: 934
Đã truy cập: 1093291
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.