Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại năm 2021

Ngày 04-05-2021

Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động thông tin đối ngoại và góp phần quảng bá hình ảnh, tiềm năng, xây dựng thương hiệu và nâng cao năng lực cạnh tranh của Tỉnh, Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh vừa ban hành Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Hậu Giang năm 2021. Kế hoạch nhằm hạn chế những tác động tiêu cực của những thông tin, luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực cơ hội, thù địch, đặc biệt về các vấn đề biển, đảo, dân chủ, nhân quyền, tôn giáo; các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước ta, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, giữ vững ổn định chính trị và trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Tỉnh.

Theo đó, Kế hoạch đã đề ra các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong năm 2021 đó là: Quán triệt văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác thông tin đối ngoại của Trung ương, cụ thể hóa các nội dung quản lý hoạt động thông tin đối ngoại phù hợp với tình hình cụ thể của địa phương; hợp tác tuyên truyền với các cơ quan báo chí Trung ương, tổng hợp thông tin báo chí, họp báo cung cấp thông tin; triển khai Đề án Tạo dựng hình ảnh tỉnh Hậu Giang giai đoạn  2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030; tuyên truyền các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật, bảo vệ quyền con người, bảo vệ chủ quyền biển - đảo, phân giới cắm mốc và quản lý biên giới; tổ chức và tham gia các sự kiện xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, giới thiệu sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của Tỉnh ra nước ngoài; cung cấp thông tin cho báo chí, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, các nhà đầu tư trong và ngoài nước về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh, hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Tỉnh; triển khai thông tin tuyên truyền biển, đảo thông qua Triển lãm số “Hoàng sa, Trường sa của Việt Nam - những bằng chức lịch sử và pháp lý”;…Đồng thời, triển khai tổng kết đánh giá hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Hậu Giang năm 2021.

Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và địa phương tập trung triển khai thực hiện các hoạt động theo Kế hoạch đặt ra. Đồng thời, yêu cầu việc triển khai các hoạt động thông tin đối ngoại phải có trọng tâm, trọng điểm, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thông tin đối ngoại và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh./.

Ngọc Triều


Đang online: 2
Hôm nay: 390
Đã truy cập: 2297221
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.