Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

KẾ HOẠCH: Tổ chức Hội thi pháp luật cho mọi người năm 2020

Ngày 25-06-2020

Nhằm thực hiện tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL); tuyên truyền rộng rãi đến người dân, giúp người dân nắm bắt, cập nhật những quy định của pháp luật; nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội thi pháp luật cho mọi người năm 2020. Chủ đề Hội thi năm 2020 là “Pháp luật cho mọi người”. Hội thi dự kiến tổ chức bắt đầu từ tháng 6/2020.

UBND tỉnh yêu cầu Hội thi phải đảm bảo tính thiết thực, dễ hiểu về nội dung; sinh động, hấp dẫn về hình thức; phát huy được tính chủ động, sáng tạo của người dự thi, tạo được không khí hào hứng, sôi nổi, thu hút sự quan tâm, nhiệt tình ủng hộ của đông đảo quần chúng Nhân dân. Việc tổ chức Hội thi được thực hiện theo tinh thần tiết kiệm, đạt hiệu quả và đúng tiến độ Kế hoạch đề ra.

Đối tượng dự thi là Cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên và người lao động trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

1. Nội dung thi

Những quy định của pháp luật hiện hành về Hiến pháp; Bộ luật Lao động; Bộ luật Dân sự; Bộ luật Hình sự; Luật Hôn nhân và gia đình; Luật Đất đai; Luật Bình đẳng giới; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Trẻ em; Luật Hộ tịch; Luật Bảo vệ môi trường; Luật Giao thông đường bộ; Luật Bảo hiểm y tế; Luật Bảo hiểm xã hội; Luật Phòng, chống thiên tai; Luật Phòng cháy, chữa cháy; Luật Xây dựng; Luật Nhà ở; Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Luật Thủy sản; Luật Chăn nuôi; Luật Trồng trọt; Luật Khiếu nại; Luật Tố cáo; Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

2. Cách thức thi

Các sở, ban, ngành tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố: mỗi đơn vị chọn ra ít nhất một đội (mỗi đội 03 người) để tham dự. Hội thi được tổ chức thi 02 vòng thi (vòng sơ khảo và vòng chung khảo).

a) Vòng sơ khảo: được tổ chức hằng tháng và chọn ra đội thi nhất tháng để bước vào thi vòng chung khảo.

b) Vòng chung khảo: các đội thi nhất tháng của vòng sơ khảo sẽ bước vào thi vòng chung khảo.

3. Hình thức thi

Tổ chức thi theo hình thức sân khấu, bao gồm 03 phần thi (mỗi tháng thi một chủ đề):

a) Câu hỏi đúng hoặc sai: gồm 02 đội lên sân khấu thi.

Người dẫn chương trình sẽ đọc câu hỏi, mỗi thành viên trong đội trả lời 03 câu hỏi và lần lượt trả lời cho đến hết 03 người trong đội.

b) Câu hỏi trắc nghiệm: các đội bấm chuông trả lời cho đến hết 10 câu hỏi.

Người dẫn chương trình sẽ đọc câu hỏi và 4 đáp án A, B, C, D, đội nào bấm chuông trước trả lời trước (nếu trả lời sai, đội còn lại có quyền bấm chuông trả lời) nếu sau 02 lần sai thì người dẫn chương trình sẽ công bố đáp án.

c) Câu hỏi tự luận: 6 câu hỏi.

Người dẫn chương trình sẽ đọc câu hỏi, đội dự thi có quyền hội ý và cử ra một thí sinh để trả lời, nếu thấy trả lời sai hoặc chưa hoàn chỉnh thì các thành viên trong đội được quyền bổ sung và đội bạn bổ sung nếu còn thời gian.

4. Thời gian và địa điểm thi

a) Thời gian: Hội thi dự kiến tổ chức bắt đầu từ tháng 6 năm 2020.

b) Địa điểm: Hội trường Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang, đường Võ Văn Kiệt, khu vực 4, phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

5. Giải thưởng

a) Vòng sơ khảo:

- 01 giải Nhất, Giấy khen của Sở Tư pháp và tiền thưởng;

- 01 giải Nhì, Giấy khen của Sở Tư pháp và tiền thưởng;                               

- 02 giải Ba, Giấy khen của Sở Tư pháp và tiền thưởng.

b) Vòng chung khảo:

- 01 giải Nhất, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và tiền thưởng;

- 01 giải Nhì, Giấy khen của Sở Tư pháp và tiền thưởng;                               

- 02 giải Ba, Giấy khen của Sở Tư pháp và tiền thưởng;

- 04 giải Khuyến khích, Giấy khen của Sở Tư pháp.

Trần Thanh


Đang online: 1
Hôm nay: 730
Đã truy cập: 4340
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.