Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

KẾ HOẠCH: Thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ emtrên địa bàn Tỉnh năm 2020

Ngày 25-06-2020

Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành tại địa phương, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong việc chỉ đạo, quản lý và thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quyền trẻ em. Đồng thời, tạo điều kiện tốt nhất nhằm từng bước đáp ứng nhu cầu v các quyền cơ bảncủa trẻ em, ngăn chặn, đẩy lùi các nguy cơ xâm hại trẻ em, xây dựng môi trường an toàn, lành mạnh để trẻ em có cơ hội được bảo vệ, chăm sóc, giáo dục và phát triển toàn diện về mọi mặt, có cuộc sống ngày càng tốt hơn. UBND tỉnh Hậu Giang ban hành Kế hoạch thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn Tỉnh năm 2020

Theo đó, Phấn đấu trên 90% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp được trợ giúp, chăm sóc để phục hồi, tái hòa nhập và có cơ hội phát triển. Giảm tỷ suất trẻ em bị tử vong do tai nạn, thương tích xuống còn 17/100.000 trẻ em; phấn đấu giảm số trẻ em bị tử vong do đuối nước so với năm 2019; phấn đấu giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng dưới 11%; 100 % xã, phường, thị trấn bố trí người làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã trong số công chức, người hoạt động không chuyên trách; phát triển mạng lưới cộng tác viên bảo vệ trẻ em tại các ấp, khu vực, địa bàn dân cư theo quy định của Luật Trẻ em; Đảm bảo 100% trẻ em sinh ra trong năm được cấp thẻ
bảo hiểm y tế và phấn đấu giảm tình trạng
trẻ em bị xâm hại; 100% trẻ em bị xâm hại khi phát hiện được quản lý kịp thời.

Để thực hiện được các mục tiêu đề ra, cần triển khai thực hiện các giải pháp:

+ Truyền thông, giáo dục, vận động xã hội nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức và kỹ năng bảo vệ, chăm sóc trẻ em cho chính quyền các cấp, các tổ chức, gia đình, nhà trường, cộng đồng xã hội và bản thân trẻ em:

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về thực hiện quyền trẻ em theo Luật Trẻ em, Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em và các chế tài xử lý các hành vi vi phạm quyền trẻ em, xâm hại trẻ em theo quy định của pháp luật hình sự, xử lý vi phạm hành chính, phòng, chống bạo lực gia đình...

- Thực hiện công tác truyền thông, tư vấn kỹ năng cho cha mẹ, gia đình và trẻ em về kỹ năng phòng, chống xâm hại, tai nạn thương tích trẻ em.

- Tăng cường quảng bá rộng rãi Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em (Tổng đài 111) bằng nhiều hình thức.

- Tiếp tục triển khai các hoạt động truyền thông qua cơ quan Báo, đài, sinh hoạt đoàn thể, tờ rơi, áp phích, panô, nói chuyện chuyên đề,hội thi, hội diễn, tọa đàm,...

+Triển khai các Chương trình, Kế hoạch bảo vệ, chăm sóc trẻ em giai đoạn 2016 -2020 đã được ban hành, trong đó tập trung một số nội dung chủ yếu sau: Tiếp tục nắm bắt tình hình, thông tin kịp thời, tích cực chỉ đạo, phối hợp giải quyết các vụ việc bạo lực, xâm hại tình dục, tai nạn thương tích trẻ em; phối hợp, xử lý thông tin kịp thời giữa địa phương với các cơ quan bảo vệ trẻ em và Tổng đài 111 trong việc xác minh, hỗ trợ, can thiệp các vụ việc xâm hại trẻ em; Xây dựng, củng cố hệ thống cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em; thực hiện các Chương trình, Đề án về trẻ em; Tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, cung cấp dịch vụ, người làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã, cộng tác viên; cho cha mẹ, người chăm sóc trẻ em và trẻ em về kiến thức, kỹ năng bảo vệ trẻ em; Duy trì hoạt động thu thập thông tin, theo dõi, đánh giá việc thực hiện Luật Trẻ em, pháp luật, chính sách, mục tiêu, chỉ tiêu về trẻ em tại địa phương; tiếp tục hoàn thiện cơ sở dữ liệu về trẻ em vào phần mềm quản lý trẻ em ở cơ sở; Tiếp tục thực hiện Đề án Hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng giai đoạn 2019 - 2025 và Đề án Chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng giai đoạn 2019 - 2025 trên địa bàn Tỉnh.

+ Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ, chăm sóc, vui chơi, giải trí lành mạnh và bổ ích cho trẻ em (theo tình hình thực tế): Tổ chức Tháng hành động vì trẻ em năm 2020 với chủ đề “Chung tay bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em”; tăng cường vận động nguồn lực để hỗ trợ, cải thiện tình trạng sức khỏe, dinh dưỡng, tham gia hoạt động văn hóa, vui chơi, giải trí cho trẻ em đặc biệt, khó khăn; tổ chức Diễn đàn trẻ em các cấp để xem xét và giải quyết những vấn đề, khuyến nghịđược trẻ em quan tâm; tổ chức các hoạt động cho trẻ em, giảm thiểu trẻ em bị tai nạn đuối nước, bị bạo lực, xâm hại; Tổ chức hoạt động Tết Trung thu để mọi trẻ em được vui chơi an toàn, lành mạnh, giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc; giáo dục gia đình, vận động xã hội quan tâm chăm lo cho trẻ em, ưu tiên trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc hộ nghèo, cận nghèo, trẻ em ở các vùng đặc biệt khó khăn.

Trần Thanh


Đang online: 2
Hôm nay: 759
Đã truy cập: 4369
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.