Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

KẾ HOẠCH: Phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2020

Ngày 25-06-2020

Nhằm giảm 5 - 10% tỷ lệ mắc và tử vong do các bệnh truyền nhiễm so với trung bình hàng năm giai đoạn 2011 - 2015, khống chế kịp thời, không để dịch bệnh bùng phát, góp phần bảo vệ, chăm sóc nâng cao sức khỏe Nhân dân và phát triển kinh tế xã hội. UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn Tỉnh năm 2020.

Theo đó, chỉ tiêu đưa ra tại Kế hoạch là 100% bệnh, dịch bệnh mới phát sinh (bệnh COVID-19) được phát hiện, quản lý chặt chẽ và xử lý kịp thời; 100% cán bộ làm công tác thống kê báo cáo bệnh truyền nhiễm được tập huấn về giám sát, công tác thông tin, báo cáo bệnh truyền nhiễm, nâng cao chất lượng và hướng dẫn sử dụng báo cáo bằng phần mềm qua mạng internet.

Đối với bệnh sốt xuất huyết, không để dịch lớn xảy ra, tỷ lệ mắc <150 ca/100.000 dân, tỷ lệ chết/mắc < 0,09%.

Đối với bệnh tay chân miệng, tỷ lệ mắc< 100 ca/100.000dân; tỷ lệ tử vong < 0,05%.

Bệnh cúm A (H5N1), (H5N6), (H7N9), MERS-CoV, 100% ổ dịch được phát hiện, xử lý kịp thời, không để lây lan trong cộng đồng.

Bệnh tả, lỵ trực trùng, 100% ổ dịch được phát hiện, xử lý kịp thời, không để lây lan trong cộng đồng.

Các bệnh truyền nhiễm thuộc Chương trình tiêm chủng mở rộng: Duy trì thành quả thanh toán bại liệt, loại trừ uốn ván sơ sinh, Tỷ lệ tiêm vắc xin trong Chương trình tiêm chủng mở rộng đạt ≥ 95% ở quy mô xã, phường, thị trấn, Phấn đấu không để các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm có vắc xin bảo vệ gia tăng số mắc và xảy ra dịch bệnh; Bệnh Sởi, Rubella, không để dịch lớn xảy ra, tỷ lệ mắc < 40 ca/100.000 dân, tỷ lệ tử vong < 0,1%.

Các bệnh truyền nhiễm lưu hành khác: giám sát phát hiện sớm, xử lý kịp thời dịch bệnh, không để dịch bệnh bùng phát, lan rộng.

Kế hoạch nêu rõ các biện pháp thực hiện chưa có dịch xảy ra và khi có dịch xảy ra

* Khi chưa có dịch xảy ra

- Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch, chỉ đạo, hướng dẫn huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động phòng, chống và ứng phó khi dịch bệnh xảy ra trên địa bàn, ban hành các văn bản chỉ đạo tăng cường công tác phối hợp liên ngành trong phòng, chống dịch,cấp và bổ sung kinh phí cho công tác phòng, chống dịch bệnh.

- Đẩy mạnh công tác truyền thông về phòng, chống bệnh truyền nhiễm, bệnh không lây nhiễm, tiêm chủng; Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh, huyện, thị xã, thành phố và tuyên truyền trực tiếp tại cộng đồng về nguy cơ và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; tuyên truyền Luật phòng, chống các bệnh truyền nhiễm và các văn bản pháp luật liên quan đến công tác vệ sinh phòng bệnh.

- Bảo đảm về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực, thuốc, vật tư hóa chất, khu cách ly... sẵn sàng triển khai công tác phòng, chống dịch; Thực hiện đầy đủ và kịp thời các chế độ, phụ cấp ưu đãi nghề, phụ cấp chống dịch, trực dịch cho cán bộ tham gia chống dịch bệnh.

- Tổ chức đào tạo, tập huấn, duy trì hoạt động tiêm chủng mở rộng trên địa bàn toàn tỉnh (thuộc Dự án Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số).

- Kiện toàn đội điều trị tại các bệnh viện và đội điều trị cơ động, sẵn sàng chi viện cho đơn vị tuyến dưới khi có yêu cầu.

- Bố trí khu cách ly tại các cơ sở khám, chữa bệnh: Bệnh viện Lao và bệnh Phổi tỉnh, Bệnh viện đa khoa Hậu Giang,Trung tâm Y tế; chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc, trang thiết bị hồi sức cấp cứu, xe cứu thương đảm bảo công tác khám, chữa bệnh.

- Điều tra, xác minh bệnh truyền nhiễm gây dịch khi có thông báo ca bệnh nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm từ tuyến cơ sở.

- Thực hiện công tác kiểm dịch (kiểm dịch người, phương tiện vận chuyển, hàng hóa,....) theo quy định về kiểm dịch y tế nhằm ngăn chặn các bệnh truyền nhiễm xâm nhập vào nội tỉnh.

- Nâng cao năng lực hệ thống xét nghiệm các tuyến:

* Khi có dịch xảy ra

- UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố dịch trên địa bàn, tuân thủ các quy trình cần thiết đối với từng loại dịch bệnh trên người theo quy định tại mục 1, Chương IV Luật Phòng, chống các bệnh truyền nhiễm và Quyết định số 02/2016/QĐ-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định điều kiện công bố dịch, công bố hết dịch bệnh truyền nhiễm.

- Tuyên truyền cho Nhân dân các biện pháp phòng, chống dịch, nhưng tránh gây hoang mang, dao động trong Nhân dân; Tuyên truyền cho người dân các huyện không có dịch hạn chế đi đến các huyện khác, tỉnh khác có dịch nếu không thật sự cần thiết.

- Công tác giám sát dịch: Phát hiện sớm các trường hợp bệnh nhóm A, chùm ca bệnh.

- Công tác điều trị: Huy động cán bộ chuyên môn và đảm bảo đầy đủ thuốc, trang thiết bị y tế để cấp cứu, điều trị người bệnh; Đảm bảo đầy đủ phương tiện phòng hộ cho cán bộ y tế trực tiếp điều trị, chăm sóc người bệnh; Tổ chức quản lý, cách ly và điều trị kịp thời người bệnh theo quy định. Điều chuyển bệnh nhân về tuyến Trung ương trong trường hợp bệnh viện quá tải hoặc không đủ điều kiện phương tiện và kỹ thuật để điều trị.

Ngọc Triều


Đang online: 1
Hôm nay: 810
Đã truy cập: 4420
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.