Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

KẾ HOẠCH: Phối hợp tuyên truyền, hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam 21/4 năm 2020

Ngày 13-04-2020

Nhằm khẳng định vai trò, tầm quan trọng của sách trong đời sống tinh thần của Nhân dân, hướng tới xây dựng một xã hội học tập, tạo nên nét đẹp trong đời sống xã hội để mọi người ý thức được ý nghĩa to lớn của việc đọc sách đối với việc bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hậu Giang ban hành kế hoạch phối hợp tuyên truyền, hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam 21/4 năm 2020. Tập trung tuyên truyền từ ngày 18 - 23/4/2020, cao điểm vào ngày 21/4/2020.

      Căn cứ điều kiện thực tế của các cơ quan, đơn vị, các địa phương phối hợp tổ chức trong các hình thức sau:

- Tổ chức tuyên truyền về Ngày Sách Việt Nam, qua các thông điệp: “Chào mừng Ngày Sách Việt Nam 21/4”, “Sách - Chìa khóa cánh cửa tri thức”, “Sách - Mở ra những chân trời mới”, “Đọc sách cho ngày mai”, “Mọi người nên đọc sách mỗi ngày”, “ Sách - Kho tàng tri thức của nhân loại”, “Hãy tích cực đọc sách để mở mang tri thức, rèn luyện nhân cách”…

Tuyên truyền ý nghĩa Ngày Sách Việt Nam (21/4); Ngày Sách và Bản quyền Thế giới (23/4); Thông tin, tuyên truyền để các cơ quan, đơn vị và người dân biết nhất là học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh chủ động tham gia các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách nhằm nâng cao sự hiểu biết về tầm quan trọng của Sách trong đời sống cộng đồng.

Hình thức tuyên truyền: Trên các phương tiện thông tin đại chúng thông qua các tin, bài, phóng sự, chuyên trang, chuyên mục...Tuyên truyền trên cổng/trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, treo khẩu hiệu, panô, băng rol, cờ phướn trên các tuyến đường chính tại trung tâm các huyện, thị xã, thành phố và trường học trên địa bàn tỉnh. Tập trung tuyên truyền từ ngày 18 - 23/4/2020, cao điểm vào ngày 21/4/2020.

- Tổ chức tọa đàm, giới thiệu các kỷ lục về sách; Giới thiệu và tôn vinh các tủ sách gia đình, tủ sách dòng họ; Tổ chức giới thiệu sách, hướng dẫn kỹ năng tìm kiếm thông tin và kỹ năng đọc sách, chọn sách cho phù hợp tại các thư viện trong tỉnh.

- Tổ chức Tuần lễ đọc sách; Các cuộc thi về sách; Các trò chơi có thưởng cho học sinh nhằm giúp học sinh nhận thức tích cực hơn về sự cần thiết của sách và việc đọc sách.

- Phát động xây dựng mô hình tủ sách gia đình, dòng họ, phòng đọc ở các nhà văn hóa xã, phường, thị trấn, nhà thông tin ấp, khu vực.

 - Quyên góp sách tặng trẻ em nghèo, vùng khó khăn; Hỗ trợ sách cho các thư viện, tủ sách vùng sâu, vùng xa.

- Tổ chức các gian hàng bán giảm giá hoặc giới thiệu sách của các đơn vị phát hành, các cơ quan, đơn vị có xuất bản bản tin, tài liệu không kinh doanh có nhiều nội dung, hình thức phong phú.

Các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp triển khai tuyên truyền Ngày Sách Việt Nam năm 2020 tùy theo quy mô và mức độ để có các hình thức tổ chức phù hợp như: Phối hợp trưng bày Sách, Hội thi, tổ chức tọa đàm, các hoạt động quảng bá, tuyên truyền về Ngày Sách Việt nam và văn hóa đọc, đặc biệt là vận động trao tặng sách cho các điểm trường còn nhiều khó khăn…

Ngọc Triều


Đang online: 2
Hôm nay: 314
Đã truy cập: 252419
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.