Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Huyện Châu Thành: Hiệu quả từ vườn chôm chôm Thái vụ nghịch

Ngày 26-01-2022

Mô hình trồng chôm chôm Thái của anh Nguyễn Hữu Lộc - ngụ ấp Đông Bình, thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, người nông dân biết ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để xử lý ra hoa, thu hoạch bán nghịch vụ trong tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp như hiện nay, đã góp phần nâng cao thu nhập kinh tế gia đình.