Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Huy động sức mạnh tổng hợp, bảo đảm diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện năm 2021 đạt hiệu quả

Ngày 14-04-2021

Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Văn Thanh tại Hội nghị triển khai ý định diễn tập khu vực phòng thủ huyện Châu Thành và Châu Thành A vào chiều ngày 13/4.

Theo đó, đồng chí Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương tổ chức diễn tập, quán triệt sâu rộng đến các cấp, các ngành, đoàn thể và Nhân dân hiểu rõ mục đích, yêu cầu, tầm quan trọng của diễn tập, nâng cao trách nhiệm của lực lượng tham gia, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị bảo đảm diễn tập đạt hiệu quả; trong quá trình thực hành diễn tập phải bám sát trình tự, nội dung, thời gian, phương pháp; tổ chức huấn luyện thực binh cho các lực lượng sát với phương án đã được phê duyệt, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị kỹ thuật.

Đ/c Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất cao nội dung ý định diễn tập khu vực phòng thủ của huyện Châu Thành và Châu Thành A. Để đảm bảo lịch thời gian và chất lượng tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện năm 2021, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan cần quán triệt tốt Chỉ thị số 02-CT/TU ngày 07/12/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện năm 2021 và các văn bản chỉ đạo có liên quan; các thành viên Ban Chỉ đạo, Tiểu ban nội dung tỉnh cùng với sở, ban, ngành, đoàn thể theo chức năng, nhiệm vụ ban hành chỉ thị, hướng dẫn, chỉ đạo, giúp đỡ ngành dọc cấp huyện xây dựng văn kiện đúng theo yêu cầu diễn tập, sát thực tế địa phương, đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, nội dung diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện năm 2021 được chia làm 3 giai đoạn, giai đoạn I: chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; giai đoạn II: tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ; giai đoạn III: thực hành tác chiến phòng thủ.

Riêng đối với xử lý tình huống A2, huyện Châu Thành thực hiện giải quyết tình huống tập trung đông người gây rối an ninh trật tự và bạo loạn (thực hành tình huống trên bản đồ), thực binh A: Tiểu đoàn bộ binh huyện vận động tập kích; huyện Châu Thành A thực hiện xử lý tập trung đông người đình công tại khu công nghiệp; giải cứu người bị bắt trái pháp luật; giải tán biểu tình, bạo loạn, thực binh A: Tiểu đoàn bộ binh huyện tiến công địch đỗ bộ đường không.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thông qua ý định diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện năm 2021

Hội nghị cũng đã triển khai quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Tiểu ban nội dung, thành phần tham gia, lịch thời gian, kế hoạch tập huấn cán bộ tham gia diễn tập…  Dự kiến, diễn tập khu vực phòng thủ huyện Châu Thành diễn ra vào đầu tháng 8; huyện Châu Thành A diễn ra trung tuần tháng 8./.

An Nhiên


Đang online: 2
Hôm nay: 1101
Đã truy cập: 262771
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.