Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Hưởng ứng hoạt động của tỉnh Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng vệ sinh cơ quan

Ngày 15-11-2020

Hưởng ứng hoạt động của tỉnh

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng vệ sinh cơ quan

Sáng ngày 03/10/2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang tổ chức tổng vệ sinh trong và ngoài khuôn viên cơ quan nhằm hưởng ứng các hoạt động của tỉnh.

Cán bộ, công chức, người lao động Sở VHTTDL

 tham gia vệ sinh cơ quan

 

          Hoạt động này được Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai và phát động cho tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động các chi bộ trực thuộc tham gia tổng vệ sinh cơ quan, đơn vị mình nhằm hưởng ứng “Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn” năm 2020 và lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Hưởng ứng hoạt động này, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động tổ chức làm cỏ, quét dọn, vệ sinh, thu gom rác thải trong và ngoài khuôn viên cơ quan nhằm tạo môi trường sáng, xanh, sạch đẹp. 

Đây là hoạt động ý nghĩa, nhằm tạo cảnh quan môi trường làm việc sạch sẽ, vệ sinh môi trường trong lành. Qua đó, góp phần giáo dục, rèn luyện ý thức vệ sinh môi trường, không vức rác bừa bãi, giữ gìn vệ sinh nơi công cộng trong toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động; góp phần nâng cao nhận thức người dân xung quanh về giữ gìn vệ sinh môi trường nơi ở và ở địa phương.

T.Luyến