Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Ngày Đại dương thế giới năm 2021

Ngày 28-05-2021

Ngày 21/5, Bộ TN&MT đã có Công văn số 2758/BTNMT-TTTNMT đề nghị các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số nội dung trọng tâm. Trong đó, từ ngày 01 tháng 6 đến ngày 15 tháng 6 năm 2021 đồng loạt tổ chức các hoạt động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới năm 2021 trên phạm vi cả nước.

Biển Nha Trang (Ảnh minh họa)

Theo đó, cần tập trung tổ chức thông tin, tuyên truyền toàn diện các vấn đề liên quan đến biển, đảo (theo Hướng dẫn số 01-HD/BTGTW ngày 08 tháng 02 năm 2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2021), bao gồm: Tuyên truyền về các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Việt Nam trên biển theo luật pháp quốc tế; Quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, đảo; Bảo vệ môi trường, bảo tồn, phát triển bền vững đa dạng sinh học biển, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng và phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn trên biển; Nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng văn hóa biển, xã hội gắn bó, thân thiện với biển; Đảm bảo an ninh - quốc phòng, phát triển kinh tế biển; Chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định; Hợp tác quốc tế về những lĩnh vực liên quan đến biển, đảo.

Từ ngày 01 tháng 6 đến ngày 15 tháng 6 năm 2021 đồng loạt tổ chức các hoạt động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới năm 2021 trên phạm vi cả nước, trong đó tập trung vào những hoạt động cụ thể sau:

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của chủ đề Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương Thế giới năm 2021 theo hướng tiết kiệm, hiệu quả, chú trọng vào các hoạt động thực tiễn có sức lan tỏa, ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhận thức của cộng đồng.

Khẩu hiệu tuyên truyền về Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2021.

1. Bảo vệ chủ quyền biển, đảo là trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi người dân.

2. Chung tay góp sức vì biển đảo quê hương.

3. Hoàng Sa, Trường Sa luôn trong tim chúng ta.

4. Đoàn kết, chủ động, khắc phục khó khăn giữ vững chủ quyền biển, đảo Việt Nam.

5. Bảo đảm sinh kế cho người dân để phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam.

6. Hãy hành động vì sự phát triển bền vững của đại dương và hệ sinh thái biển.

7. Kinh tế xanh cho sự phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam.

8. Phát triển bền vững kinh tế biển - Không một ai bị bỏ lại phía sau.

9. Bảo vệ đại dương khỏi nhựa là bảo vệ tương lai của con người

Sáng tạo, mạnh dạn đổi mới trong các phương thức truyền thông, tuyên truyền, ứng dụng công nghệ, kết hợp các kênh thông tin, hình thức trực tuyến, mạng xã hội nhằm truyền thông, tuyên truyền cho các nội dung, tư liệu và các hoạt động ý nghĩa, thiết thực hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2021.

Tổ chức treo băng rôn, pano, áp phích, khẩu hiệu (khuyến khích sử dụng các vật liệu thân thiện môi trường) tại trụ sở cơ quan làm việc, nơi công cộng nhằm tuyên truyền cho mọi tổ chức, cá nhân và cộng đồng thực hiện quyền, nghĩa vụ tham gia bảo vệ môi trường, phát triển bền vững kinh tế biển và hải đảo.

Khuyến khích tổ chức các hội thảo, hội nghị, tọa đàm theo hình thức trực tuyến về công tác quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo theo hướng phát triển bền vững và quản lý thống nhất, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Tăng cường kiểm soát việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải, rác thải, rác thải nhựa ven biển và trên các hải đảo, khuyến khích tổ chức khởi công, xây dựng, bàn giao các công trình bảo vệ môi trường phục vụ lợi ích của cộng đồng./.

Ngọc Triều


Đang online: 1
Hôm nay: 1520
Đã truy cập: 475925
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.