Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Hội thảo-tọa đàm “Giải pháp ứng phó hạn, mặn cho cây trồng và vật nuôi vùng Đồng bằng sông Cửu Long”

Ngày 13-04-2020

Dưới tác động của tình hình hạn mặn ngày càng diễn biến phức tạp và ảnh hưởng sâu rộng trên lĩnh vực nông nghiệp tại Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Vừa qua, Trường Đại học Cần Thơ tổ chức Hội thảo-Tọa đàm “Giải pháp ứng phó hạn, mặn cho cây trồng và vật nuôi vùng ĐBSCL” nhằm đánh giá tác động và định hướng giải pháp ứng phó với hạn mặn tại ĐBSCL.

Quang cảnh hội thảo

Hội thảo với sự tham gia của các nhà khoa học hàng đầu trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường vùng ĐBSCL. Qua hội thảo, các nhà khoa học đã đánh giá được những thách thức và đề xuất các giải pháp ứng phó với hạn, mặn trung hạn và dài hạn tại ĐBSCL. Cập nhật và phổ biến các thành tựu khoa học để ứng phó hạn, mặn như “Giải pháp hạn chế ảnh hưởng của hạn, mặn cho cây trồng ở ĐBSCL (Gs.Ts. Nguyễn Bảo Vệ); Quản lý đất canh tác trong điều kiện hạn, mặn (PGs.Ts. Châu Minh Khôi); Chăn nuôi và các giải pháp ứng phó hạn, mặn ở ĐBSCL (Gs.Ts. Nguyễn Văn Thu); Ứng dụng mạng cảm biến trong giám sát xâm nhập mặn (Ts. Trương Minh Thái); …”

Để ứng phó có hiệu quả trước tình trạng hạn, mặn hiện nay cần triển khai các giải pháp đồng bộ. Nâng cao công tác cảnh báo, thực hiện các giải pháp canh tác chăn nuôi phù hợp với từng loại cây trồng trong điều kiện hạn, mặn. Chủ động bố trí mùa vụ, tưới tiêu hợp lý, phân bón cân đối, quản lý sâu bệnh hại,… Đẩy mạnh công tác chọn giống thích ứng với điều kiện hạn mặn và áp dụng các mô hình canh tác phù hợp trong điều kiện hạn, mặn hiện nay tại ĐBSCL.

 

Báo cáo viên trình bày các giải pháp ứng phó hạn mặn tại Hội thảo

Cùng với các giải pháp ứng phó hạn, mặn thì việc ứng dụng công nghệ 4.0 trong công tác giám sát và cảnh báo tình trạng xâm nhập mặn cũng đặc biệt được quan tâm. Góp phần nâng cao công tác đánh giá và chủ động ứng phó có hiệu quả với sự tác động của hạn, mặn trong điều kiện hiện tại.

Huyền Trần

Đang online: 1
Hôm nay: 270
Đã truy cập: 252375
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.