Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Hội thảo tham vấn ý kiến chuyên gia, nhà khoa học, các bộ, ngành về quy hoạch tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Ngày 21-11-2022

Ngày 21/11, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với UBND tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội thảo tham vấn ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học, các bộ, ngành liên quan về quy hoạch tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo Báo cáo Quy hoạch tỉnh Hậu Giang, Tỉnh lựa chọn kịch bản tăng trưởng với mục tiêu GRDP bình quân theo giá hiện hành của năm 2030 sẽ tương đương 85% mức của cả nước và vượt hơn so với khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Cả giai đoạn 2021 - 2030, GRDP sẽ tăng trưởng bình quân 8,7%/năm. Phấn đấu đến năm 2030, Hậu Giang trở thành tỉnh phát triển khá của vùng đồng bằng sông Cửu Long; cụ thể hóa quy hoạch tổng thể quốc gia, các quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long ở cấp tỉnh về không gian các hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, hệ thống đô thị và phân bố dân cư nông thôn, kết cấu hạ tầng, phân bổ đất đai, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường trên cơ sở kết nối quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn.

Bí thư tỉnh Hậu Giang Nghiêm Xuân Thành phát biểu tại Hội thảo

Phát biểu tại Hội thảo, Bí thư tỉnh Hậu Giang Nghiêm Xuân Thành cho biết, thực hiện quy định về lập quy hoạch cũng như xác định vị trí và tầm quan trọng của công tác quy hoạch, khởi nguồn của sự phát triển, tỉnh Hậu Giang xác định, quy hoạch là “nghị quyết” của Trung ương, của Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng để xây dựng quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Do vậy, Tỉnh đã nghiên cứu thấu đáo, kỹ lưỡng để xây dựng quy hoạch phù hợp với tình hình mới và theo hướng tích hợp.

Trong quá trình xây dựng quy hoạch, tỉnh đã nghiên cứu kỹ, xác định định vị của tỉnh với điều kiện “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”, đó là vùng đồng bằng sông Cửu Long đã và đang được quan tâm, nhất là hệ thống hạ tầng giao thông, các tuyến đường cao tốc; có lợi thế về phát triển kinh tế - xã hội. Nghị quyết 13-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 với những chủ trương lớn, tạo luồng gió mới cho Vùng phát triển. Với vị trí của mình, tỉnh Hậu Giang được hưởng lợi từ các hạ tầng giao thông trong Vùng nên có cơ hội thực hiện khát vọng thành công trong giai đoạn tới.

Bí thư tỉnh Hậu Giang Nghiêm Xuân Thành nhấn mạnh, tỉnh Hậu Giang đã đề ra các đột phá chiến lược với các giải pháp cụ thể để biến tiềm lực thành động lực; đoàn kết thống nhất, đồng lòng thực hiện khát vọng; phải tận dung tiềm năng để phát triển, trong đó quy hoạch tỉnh thời kỳ tới đóng vai trò quan trọng. Do vậy, tỉnh Hậu Giang mong muốn nhận được ý kiến góp ý của các đại biểu, giúp tỉnh sớm hoàn thiện quy hoạch với chất lượng cao nhất.

Tham gia ý kiến, các đại biểu đánh giá dự thảo quy hoạch tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, được xây dựng công phu, chi tiết; định hướng quy hoạch tuân thủ quy định; quy trình, các bước lập quy hoạch tuân thủ hướng dẫn. Tuy nhiên, cần nghiên cứu, bổ sung, tích hợp rõ hơn với quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long; xem xét việc bố trí nông nghiệp, công nghiệp, đặc biệt là trong biến đổi khí hậu; làm rõ hơn giải pháp thu hút đầu tư nước ngoài; kết nối thị trường và khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư.