Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Hội thảo “Đánh giá sự hài lòng của người dân đối với hệ thống chính trị tỉnh Hậu Giang”

Ngày 24-02-2023

Ngày 17 tháng 02 năm 2023, Văn phòng Tỉnh ủy Hậu Giang tổ chức Hội thảo “Đánh giá sự hài lòng của người dân đối với hệ thống chính trị tỉnh Hậu Giang, Hội thảo trong khuôn khổ đề tài “Giải pháp nâng cao niềm tin và sự hài lòng của người dân đối với hệ thống chính trị tỉnh Hậu Giang” do ThS. Võ Chí Thắng làm chủ nhiệm.

Quang cảnh buổi hội thảo

Tham dự Hội thảo gồm có đại diện lãnh đạo: Trường Chính trị thành phố Cần Thơ; Trường Đại học Cần Thơ; Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ban Dân vận Tỉnh ủy; Tỉnh đoàn; Hội nông dân; Hội Cựu chiến binh; Trường Chỉnh trị tỉnh; Sở Nội vụ, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Thông tin và Truyền thông.

Tại Hội thảo, đại diện Ban Chủ nhiệm đã trình bày báo cáo “Một số kết quả khảo sát sự hài lòng của doanh nghiệp đối với chính quyền”. Qua đó, các đại biểu đã có một số góp ý: các câu hỏi trong bộ tiêu chí để xây dựng phần mềm và app cần rõ ràng, ngắn gọn, dễ hiểu; một số câu hỏi trong bộ tiêu chí có thể thay đổi theo thời gian để phù hợp với tình hình thực tế và chuyển thành câu hỏi gián tiếp đối với một số vấn đề nhạy cảm; đối với các chỉ tiêu đã ban hành được bộ tiêu chí thì chỉ cần tham chiếu những chỉ tiêu cốt lõi để thu thập thông tin;….

Đại biểu góp ý tại Hội thảo

   Kết quả nghiên cứu của đề tài là bước đột phá quan trọng để đánh giá lại nhu cầu, cũng như mức độ hài lòng của người dân đối với cấp ủy, chính quyền, từ đó góp phần cho cấp ủy, chính quyền có những chủ trương hợp lý trong lãnh đạo, điều hành. Bên cạnh đó, với bộ tiêu chí được sử dụng sẽ là tiền đề quan trọng để lồng ghép vào kế hoạch đánh giá hàng năm của tỉnh, qua đó góp phần tạo động lực cho các đơn vị (địa phương) tự điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế, góp phần đáp ứng được nhu cầu và sự mong đợi của người dân.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Kim Yến  


Đang online: 2
Hôm nay: 381
Đã truy cập: 2297212
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.