Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Hội thảo Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện dự án Quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể "Chanh không hạt Hậu Giang

Ngày 16-06-2022

Sáng ngày 14/6, tại Hội trường Sở Khoa học và Công nghệ Hậu Giang, Ban chủ nhiệm dự án cấp tỉnh "Quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “Chanh không hạt Hậu Giang” dùng cho sản phẩm chanh không hạt của tỉnh Hậu Giang" đã triển khai tổ chức hội thảo tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện của dự án.