Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2022

Ngày 09-05-2022

Được sự chấp thuận của thường trực Hội đồng Khoa học Công nghệ tỉnh, ngày 29 tháng 4 năm 2022, tại phòng họp số 03 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang, Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh tổ chức phiên họp thông qua báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2021 và tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2022.

Hội đồng KH&CN tỉnh tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN năm 2022

      Danh mục sơ bộ nhiệm vụ năm 2022 có 23 nhiệm vụ để Hội đồng xem xét, tuyển chọn ra những nhiệm vụ phù hợp với nhu cầu cấp thiết của tỉnh. Qua nhận xét của các thành viên Hội đồng có 13/23 nhiệm vụ được Hội đồng khoa học thông qua đưa vào thực hiện trong năm 2022. Đó là các nhiệm vụ sau:

      Đề tàiBảo tồn văn hóa các dân tộc trên cơ sở xây dựng làng nghề OCOP, phát triển du lịch văn hóa tâm linh tại một số xã đông đồng bào  Khmer thuộc huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang”.

      Đề tàiĐánh giá hiệu quả kinh tế dịch vụ sản xuất kinh doanh của Hợp tác xã Nông nghiệp tỉnh Hậu Giang và đề xuất giải pháp chính sách”.

      Dự ánĐánh  giá,  phân  vùng  thích nghi đối với các cây trồng chủ lực, tiềm năng của tỉnh và triển khai thực nghiệm cácmô  hình cải  thiện  và  nâng  cao  độ  phì nhiêu  đất  bền  vững  tại  tỉnh Hậu Giang”.

      Đề tàiĐiều tra, đánh giá sức chịu tải của các sông chính và lập hệ thống  dữ  liệu quản lý các nguồn thải tỉnh Hậu Giang.

      Đề tàiNâng cao ý thức chấp hành pháp luật của Nhân dân tỉnh Hậu Giang”.

      Đề tàiNghiên cứu phát triển sản phẩm giá trị gia tăng từ trái Khổ qua tỉnh Hậu Giang”.

      Đề tàiNghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong kiểm tra, giám sát hệ thống thông tin của lực lượng Công an trên địa bàn tinh Hậu Giang”.

      Đề tàiNghiên cứu, xây dựng hệ thống quản lý truy xuất nguồn gốc  sản phẩm, hàng hóa tỉnh Hậu Giang”.

      Dự ánNghiên cứu ứng dụng quy trình ương giống và nuôi thương phẩm cá Dày (Channa lucius) tại Hậu Giang”.

      Dự ánTăng cường phát triển và ứng dụng cây dược liệu tại tỉnh Hậu Giang”.

      Đề tàiNghiên cứu phục tráng và phát triển bền vững giống quýt Đường tại xã Long Trị, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang”.

      Dự ánNhận chuyển giao, hoàn thiện quy trình kỹ thuật ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất thử nghiệm mô hình trồng dưa Hoàng kim trên giá thể trong nhà màng tại Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang”.

Đề tàiXác định tác nhân và nghiên cứu giải pháp phòng trị bệnh xơ đen và thối thân xì mủ trên cây mít”.

      Tuy nhiên đây chỉ là đề xuất ban đầu, sau cuộc họp của Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ thì một số đề tài được các thành viên Hội đồng đề nghị sửa tên, mục tiêu và nội dung so với đề xuất ban đầu, do đó Sở Khoa học và Công nghệ sẽ ra thông báo theo yêu cầu của Hội đồng để chủ nhiệm nhiệm vụ xây dựng thuyết minh theo yêu cầu.

      Sau khi xây dựng xong thuyết minh, Chủ nhiệm sẽ gửi hồ sơ về Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang đường Điện Biên Phủ, khu hành chính UBND tỉnh, phường 5, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang để tổ chức Hội đồng xét duyệt, bộ hồ sơ gồm 01 bản chính và 15 bản sao (Sở Khoa học và Công nghệ sẽ cung cấp cho chủ nhiệm nhiệm vụ các biểu mẫu hồ sơ này)./.

                                                      Hoàng Nhan (Sở KH&CN Hậu Giang)


Đang online: 1
Hôm nay: 607
Đã truy cập: 2297438
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.