Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Hội đồng đánh giá, xếp hạng phong trào thi đua ngành năm 2021 cho các phòng, ban chuyên môn cấp huyện

Ngày 11-01-2022

Vào lúc 14 giờ, ngày 06 tháng 01 năm 2022, tại Hội trường Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức cuộc họp Hội đồng đánh giá, xếp hạng phong trào thi đua của ngành năm 2021 cho các phòng, ban chuyên môn cấp huyện. Kết quả, Phòng Kinh tế thành phố Vị Thanh xếp hạng Nhất.