Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Hội đồng Khoa học và Công nghệ tư vấn tuyển chọn hồ sơ đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2017.

Ngày 03-07-2020

 

Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2017, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang tiến hành thành lập Hội đồng Khoa học và Công nghệ tư vấn tuyển chọn hồ sơ đăng ký chủ trì thực hiện cho 14 đề tài, dự án KHCN, trong đó có 11 đề tài, dự án cấp tỉnh và 3 dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi để hoàn chỉnh hồ sơ gửi về đăng ký cấp Bộ.

- 11 đề tài, dự án cấp tỉnh

1. Đề tài “Xây dựng và phát triển mô hình tôm - lúa luân canh trên vùng đất phèn nhiễm mặn ở huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang”  

Cơ quan chủ trì: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hậu Giang

Chủ nhiệm đề tài: KS. Nguyễn Hoàng Tâm

2. Đề tài “Nghiên cứu chuỗi giá trị sản phẩm ngành mía đường tỉnh Hậu Giang”  

Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Cần Thơ

Chủ nhiệm đề tài:  ThS. Võ Hồng Tú

3. Đề tài “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (nhỏ giọt, phun mưa) và đề xuất quy trình tưới tiết kiệm nước cho các vùng trồng cây ăn trái tỉnh Hậu Giang”.

Cơ quan chủ trì: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hậu Giang

Chủ nhiệm đề tài: Ths. Trần Hạnh Hiền

4. Đề tài “Đánh giá thực trạng và xây dựng các mô hình cải thiện sinh kế nông hộ vùng ảnh hưởng xâm nhập mặn và biến đổi khí hậu tỉnh Hậu Giang

Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Cần Thơ

Chủ nhiệm đề tài: PGS. TS. Bùi Thị Nga

5. Đề tài “Nghiên cứu xây dựng mô hình liên kết sản xuất lúa hữu cơ trong hệ thống luân canh lúa - tôm/cá gắn với tiêu thụ ở tỉnh Hậu Giang

Cơ quan chủ trì: Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam

Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Công Thành

6. Đề tàiNghiên cứu xây dựng hệ thông giám sát và cảnh báo sớm rủi ro khí hậu, thiên tai, dịch bệnh phục vụ quản lý nông nghiệp và phòng chống thiên tai ở tỉnh Hậu Giang

Cơ quan chủ trì: Phân viện Khoa học Khí tượng Thủy văn

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Văn Hồng.

7. Đề tài “Nghiên cứu xây dựng mô hình tiêu - tràm hiệu quả và bền vững ở tỉnh Hậu Giang”.

Cơ quan chủ trì: Ban Quản lý Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang.

Chủ nhiệm đề tài: TS. Lê Hoàng Xuyên

8. Đề tài “Hiện trạng đặc điểm phân bố động vật đáy và trầm tích trong thủy vực sông Hậu (đoạn qua Thị trấn Mái Dầm), huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang”.

Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Cần Thơ

Chủ nhiệm đề tài: PGS. TS. Nguyễn Văn Công

9. Đề tài “Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào canh tác lúa - mùa trong điều kiện hạn và mặn ở tỉnh Hậu Giang”.

Cơ quan chủ trì: Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long

Chủ nhiệm đề tài: TS. Trịnh Quang Khương

10. Đề tài “Khảo sát tình hình thoái hóa khớp gối và so sánh kết quả điều trị bằng tiêm nội khớp huyết tương giàu tiểu cầu tự thân với acid hyaluronic tại tỉnh Hậu Giang”.

Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Võ Trường Toản

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Tuấn Cảnh

11. Đề tài “Nghiên cứu nguyên nhân gây bệnh và biện pháp phòng trị bệnh nứt thân chảy nhựa và bệnh xơ đen trên mít Chan Rai (Artocapus heterophyllus Lam)

Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Cần Thơ

Chủ nhiệm đề tài: PGS. TS. Lê Văn Bé

- 3 dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi

1. Dự án “Xây dựng mô hình nâng cao năng suất, chất lượng và rải vụ xoài cát Hòa Lộc trong điều kiện biến đổi khí hậu tại huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang”.

Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Cần Thơ

Chủ nhiệm đề tài: PGS. TS Trần Văn Hâu

2. Dự án “Xây dựng mô hình sản xuất rau an toàn ứng dụng công nghệ tiên tiến tại Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang

Cơ quan chủ trì: Ban quản lý Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang

Chủ nhiệm dự án: ThS. Nguyễn Việt Triều

3. Dự án “Ứng dụng kỹ thuật cấy mô sản xuất mía giống quy mô lớn ở Hậu Giang

Cơ quan chủ trì: Trung tâm Giống Nông nghiệp tỉnh Hậu Giang

Chủ nhiệm dự án: KS. Nguyễn Thị Trúc Phương

Hồng Xuyến (Sở KH&CN Hậu Giang)


Đang online: 6
Hôm nay: 799
Đã truy cập: 1093156
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.