Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Hội đồng Khoa học và Công nghệ tư vấn tuyển chọn hồ sơ đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2016.

Ngày 03-07-2020

Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2016, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang tiến hành thành lập Hội đồng Khoa học và Công nghệ tư vấn tuyển chọn hồ sơ đăng ký chủ trì thực hiện cho 12 đề tài, dự án KHCN cấp tỉnh xét duyệt trong năm 2016, trong đó có 6 dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi để hoàn chỉnh hồ sơ gửi về đăng ký cấp Bộ.

* 06 đề tài, dự án cấp tỉnh

1. Đề tài “Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý, sử dụng bền vững đất nông nghiệp tỉnh Hậu Giang

Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Cần Thơ

Chủ nhiệm đề tài: PGS. TS. Võ Quang Minh

2. Dự án “Xây dựng mô hình canh tác lúa sử dụng tiết kiệm nước tưới và phân bón thích ứng với biến đổi khí hậu tại tỉnh Hậu Giang

Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Cần Thơ

Chủ nhiệm dự án: PGS.TS. Châu Minh Khôi 

3. Đề tài “Nghiên cứu đề xuất chiến lược quy hoạch và kiến trúc ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Hậu Giang

Cơ quan chủ trì: Phân viện Kiến trúc miền Nam - Viện Kiến trúc Quốc gia, Bộ Xây dựng

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Lê Thị Lan Phương

4. Đề tài “Sàng lọc, điều trị, phòng ngừa các khối u tử cung, buồng trứng trong cộng đồng thuộc tỉnh Hậu Giang năm 2017 - 2019

Cơ quan chủ trì: Sở Y tế tỉnh Hậu Giang

Chủ nhiệm đề tài: BSCKII. Nguyễn Thành Phúc

5. Đề tài “Nghiên cứu khuyến cáo tẩy giun định kỳ phù hợp cho học sinh tiểu học tỉnh Hậu Giang qua đánh giá tình hình nhiễm và tái nhiễm các bệnh giun truyền qua đất

Cơ quan chủ trì: Sở Y tế tỉnh Hậu Giang

Chủ nhiệm đề tài: BSCKII. Nguyễn Thanh Tùng

6. Đề tàiGiải pháp phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ tỉnh Hậu Giang đến năm 2020 tầm nhìn 2030

Cơ quan chủ trì: Liên hiệp Khoa học Kinh tế - Đô thị Nam bộ

Chủ nhiệm đề tài: GS. TS. Đặng Đức Trọng

* 06 dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi

1. Dự án “Xây dựng mô hình ứng dụng khoa học kỹ thuật để phát triển vùng chuyên canh lúa nhằm giảm phát thải khí nhà kính cho người dân tộc tỉnh Hậu Giang

Cơ quan chủ trì: Trung tâm Thông tin và ƯDKHCN tỉnh Hậu Giang

Chủ nhiệm đề tài: ThS Nguyễn Thị Kiều

2. Dự án “Xây dựng mô hình tưới tiết kiệm nước cho cây cam ở Hậu Giang

Cơ quan chủ trì: Trung tâm Thông tin và ƯDKHCN tỉnh Hậu Giang

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Huỳnh Tấn Vụ.

3. Dự án “Xây dựng mô hình ứng dụng khoa học kỹ thuật sản xuất năng lượng tái tạo từ trấu và bèo lục bình góp phần giảm phát thải khí nhà kính ở Hậu Giang”

Cơ quan chủ trì: Trung tâm Thông tin và ƯDKHCN tỉnh Hậu Giang

Chủ nhiệm dự án: KS. Lưu Huỳnh Nhung

4. Dự án “Xây dựng mô hình ứng dụng khoa học kỹ thuật chế biến đa dạng các sản phẩm từ khóm Queen “Cầu Đúc” sau thu hoạch ở Hậu Giang”

Cơ quan chủ trì: Trung tâm Thông tin và ƯDKHCN tỉnh Hậu Giang

Chủ nhiệm dự án: KS. Trịnh Hồng Nhung

5. Dự án “Xây dựng, cụ thể hóa mô hình liên kết 4 nhà (nhà nước, nhà doanh nghiệp, nông dân và nhà khoa học) nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, đa dạng hóa, ổn định đầu ra sản phẩm cho một số nông sản của tỉnh Hậu Giang

Cơ quan chủ trì: Trung tâm Thông tin và ƯDKHCN tỉnh Hậu Giang

Chủ nhiệm dự án: ThS. Trần Ngọc Sương

6. Dự án “Xây dựng mô hình sản xuất giống và trồng cây có múi ứng dụng công nghệ cap tại tỉnh Hậu Giang

Cơ quan chủ trì: Trung tâm Giống Nông nghiệp tỉnh Hậu Giang

Chủ nhiệm dự án: ThS. Trần Văn Phúc

HN (Sở KH&CN Hậu Giang)


Đang online: 2
Hôm nay: 848
Đã truy cập: 1093205
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.