Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Hội đồng Khoa học và Công nghệ tư vấn tuyển chọn hồ sơ đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2015.

Ngày 03-07-2020

Thực hiện nhiệm vụ KHCN năm 2015, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang tiến hành thành lập Hội đồng Khoa học và Công nghệ tư vấn tuyển chọn hồ sơ đăng ký chủ trì thực hiện cho 09 đề tài, dự án KHCN cấp tỉnh xét duyệt trong năm 2015, cụ thể như sau:

1. Đề tài: “Nghiên cứu, đánh giá nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, đề xuất giải pháp bảo vệ và phát triển”.

Cơ quan chủ trì: Chi cục Thủy sản tỉnh Hậu Giang.

Chủ nhiệm dự án: ThS. Lê Thị Kim Ngọc

2. Dự án: “Xây dựng mô hình sơ chế, bảo quản và tiêu thụ cam Sành Hậu Giang quy mô 10 tấn/ngày”.

Cơ quan chủ trì: Trung tâm nghiên cứu và Kiểm tra chất lượng nông sản thực phẩm, Viện Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch, Bộ Nông nghiệp và PTNT

Chủ nhiệm dự án: PGS. TS Nguyễn Duy Lâm

3. Dự án: “Ứng dụng công nghệ đực hóa cá rô phi (Oreochromis nilotocus) bằng phương pháp ngâm trong nước có pha hormone 17a-Methyltestosterone”.

Cơ quan chủ trì: Trung tâm Giống Nông nghiệp tỉnh Hậu Giang

Chủ nhiệm dự án: KS Lê Đào Minh Tâm.

4. Dự án “Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và bảo vệ rừng tại khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng”.

Cơ quan chủ trì: Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hậu Giang.

Chủ nhiệm dự án: KS. Đoàn Ngọc Thân

5. Đề tài: “Quản lý, bảo vệ và phát triển vườn chim Trung tâm Nông nghiệp Mùa Xuân huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang”.

Cơ quan chủ trì: Trường Đại Học Cần Thơ.

Chủ nhiệm đề tài: TS. Dương Văn Ni

6. Đề tài: “Nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa tội phạm do người chưa thành niên gây ra của lượng công an tỉnh Hậu Giang .

Cơ quan chủ trì: Công an tỉnh Hậu Giang.

Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Thanh Bình.

7. Đề tài: “Nghiên cứu đề xuất giải pháp phát triển ngành dịch vụ tỉnh Hậu Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”.

Cơ quan chủ trì: Trung tâm nghiên cứu Kinh tế miền Nam.

Chủ nhiệm đề tài: ThS Trương Thanh Vũ

8. Đề tài: “Điều tra cơ bản, đánh giá thực trạng đa dạng sinh học khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng và xác định các vấn đề ưu tiên bảo tồn đa dạng sinh học

Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Cần Thơ

Chủ nhiệm đề tài: PGS. TS. Trương Hoàng Đan.

9. Dự án: “Duy trì, phát triển và xây dựng nhãn hiệu gà Tàu Vàng Hậu Giang”.

Cơ quan chủ trì: Trung tâm Giống Nông nghiệp tỉnh Hậu Giang

Chủ nhiệm dự án: KS. Nguyễn Công Uẩn.

HN (Sở KH&CN Hậu Giang)


Đang online: 5
Hôm nay: 844
Đã truy cập: 1093201
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.