Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Hội nghị triển khai Kế hoạch tổ chức Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về KH&CN đợt 6

Ngày 30-06-2020

Vừa qua, tại TPHCM, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị phổ biến, triển khai kế hoạch tổ chức Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về KH&CN nghệ đợt 6 khu vực phía Nam. Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Công Tạc chủ trì Hội nghị. Theo đó, kể từ ngày 01/12/2020, Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về KH&CN đợt 6 bắt đầu xét tặng cấp cơ sở.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ KH&CN Phạm Công Tạc cho biết Giải thưởng Hồ Chí Minh là giải thưởng danh giá nhất tại Việt Nam hiện nay, dành cho những công trình nghiên cứu khoa học, kỹ thuật, giáo dục, văn học, nghệ thuật đặc biệt xuất sắc, có giá trị cao, ảnh hưởng rộng lớn và lâu dài trong đời sống.

Quang cảnh Hội nghị

Điểm khác biệt tại Giải thưởng đợt 6 lần này là mỗi một công trình chỉ được đăng ký một trong hai giải thưởng, Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về KH&CN; những công trình trước đây đã tham gia và đạt giải thưởng cấp bộ đều có thể đăng ký tham gia xét tặng Giải thưởng; thời gian công trình được công bố hoặc ứng dụng thực tiễn ít nhất là 3 năm hoặc công trình được ứng dụng đổi mới sáng tạo có hiệu quả ít nhất 1 năm, tính từ thời điểm cơ quan chủ trì tổ chức xét tặng Giải thưởng nhận hồ sơ công trình đề nghị xét tặng; công trình đề nghị xét tặng giải thưởng là kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN có sử dụng hoặc nhận hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước phải được đăng ký, lưu giữ kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN theo quy định của pháp luật;...

Quy trình xét tặng Giải thưởng được tiến hành ở 3 cấp: cấp cơ sở; cấp bộ ngành, địa phương và cấp nhà nước. Đối với những công trình không có cơ quan quản lý, thì Sở KH&CN địa phương phải tiếp nhận và thành lập hội đồng xét tặng. Đồng thời, Sở KH&CN cần hỗ trợ, giúp đỡ các doanh nghiệp, cá nhân trong quá trình thực hiện các thủ tục tham gia xét tặng nếu được yêu cầu. Đối với UBND các tỉnh, cần xem xét kỹ lưỡng tất cả các hồ sơ từ cấp cơ sở để tránh những sai sót, phải làm lại từ đầu. Đối với các cá nhân có công trình nghiên cứu, cần tìm hiểu, xem xét kỹ các yêu cầu, điều kiện của Giải thưởng để đăng ký tham gia xét tặng giải thưởng nào cho phù hợp.

Theo Thứ trưởng, kể từ ngày 01/12/2020, Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về KH&CN đợt 6 được bắt đầu xét tặng cấp cơ sở. Các Hội đồng xét tặng Giải thường từ cấp cơ sở đến cấp bộ, ngành, địa phương cần lưu ý đối với thủ tục, hồ sơ bảo đảm theo đúng quy định, tránh sai sót./.

Kiều nguyễn


Đang online: 2
Hôm nay: 738
Đã truy cập: 4348
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.