Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Hội nghị toàn quốc Quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam

Ngày 30-11-2022

Ngày 30/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị đô thị toàn quốc phổ biến Nghị quyết số 148/NQ-CP ngày 11/11/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/1/2022 của Bộ Chính trị về “Quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Các đại biểu dự hội nghị tại đầu cầu tỉnh Hậu Giang

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối từ Trụ sở Chính phủ tới trụ sở UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hậu Giang có đồng chí Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Phan Vĩnh Lộc, Giám đốc Sở Xây dựng và các sở, ngành liên quan.

Đến cuối năm 2020, hệ thống đô thị nước ta đã có 862 đô thị các loại, phân bổ tương đối đồng đều trong cả nước; tỉ lệ đô thị hóa xác định theo địa bàn có chức năng đô thị đã tăng từ 30,5% năm 2010 lên 41% tháng 6/2022.

Không gian đô thị được mở rộng; hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư theo hướng ngày càng đồng bộ và hiệu quả hơn. Chất lượng sống của cư dân đô thị từng bước được nâng cao cả về vật chất và tinh thần. Diện mạo kiến trúc, công trình của đô thị đã có nhiều thay đổi theo hướng hiện đại, vừa giao lưu với thế giới, vừa kế thừa, phát huy và làm phong phú thêm bản sắc văn hóa dân tộc, vùng miền.

Hệ thống đô thị quốc gia đã phát triển mạnh cả về số lượng cũng như chất lượng, trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội của cả nước và của mỗi vùng. Bước đầu đã hình thành cực tăng trưởng kinh tế và trung tâm đổi mới sáng tạo, khoa học, công nghệ, giáo dục, đào tạo tại các đô thị lớn.

Tăng trưởng kinh tế ở khu vực đô thị đạt trung bình từ 12 - 15%, cao gấp 1,5 - 2 lần so với mặt bằng chung cả nước. Các đô thị đã đóng góp quan trọng trong giải quyết việc làm, tăng phúc lợi xã hội, tạo đột phá trong thu hút đầu tư, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. Kinh tế khu vực đô thị tăng trưởng ở mức cao, đóng góp khoảng 70% GDP cả nước.

Đối với tỉnh Hậu Giang, hiện có 18 đô thị/862 đô thị cả nước, gồm: 1 đô thị loại II, 2 đô thị loại III và 15 đô thị loại IV, tỷ lệ đô thị hóa thực hiện đạt 29,75%, kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị được chú trọng tập trung đầu tư đặc biệt là kết cấu hạ tầng giao thông kết nối giữa tỉnh Hậu Giang với các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Hiện nay, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Hậu Giang đã ban hành Chương trình hành động số 104-CTr/TU ngày 16/5/2022 thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị, phấn đấu thực hiện đạt một số chỉ tiêu phát triển đô thị tỉnh Hậu Giang đến năm 2025 và năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó: Tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2025 đạt tối thiểu 32%, đến năm 2030 đạt trên 35%; số lượng đô thị toàn tỉnh đến năm 2030 khoảng 19 đô thị.  Xác định quy hoạch trọng điểm vùng huyện Châu Thành và huyện Châu Thành A; tổ chức rà soát, điều chỉnh đồ án Quy hoạch chung đô thị, nhằm định hướng phát triển đô thị - công nghiệp phù hợp quy hoạch phát triển giao thông (các tuyến đường cao tốc, tuyến đường mang tính kết nối vùng, liên tỉnh, liên huyện) đi qua địa phận tỉnh Hậu Giang…

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, chúng ta đang triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các nghị quyết chuyên đề của Trung ương về các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương phải tổ chức thực hiện hiệu quả, thực chất để đưa Nghị quyết 06-NQ/TW của Bộ Chính trị thực sự đi vào cuộc sống, giải quyết những vấn đề điểm nghẽn để quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, góp phần vì mục tiêu xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng, nhân dân ấm no, hạnh phúc.

Đây là hội nghị quan trọng, mang nhiều ý nghĩa, nhằm tiếp tục quán triệt sâu rộng những nội dung, nhiệm vụ trọng tâm và tinh thần quan trọng của Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị và phổ biến Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 06, xác định trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương trong tổ chức thực hiện; chào mừng, hưởng ứng Ngày 8/11 là Ngày Đô thị Việt Nam và cũng là Ngày Đô thị hóa thế giới bằng những hành động cụ thể, thiết thực, nâng cao nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò, tiềm năng, thách thức của đô thị trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Thủ tướng yêu cầu các đại biểu thảo luận, tìm ra giải pháp thực hiện tốt Nghị quyết của Bộ Chính trị và Chương trình hành động của Chính phủ, nhất là trong bối cảnh đô thị hoá gắn với công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; phát triển đô thị gắn với phát triển kinh tế. Trong tổ chức thực hiện, vấn đề quan trọng là cần phối hợp chặt chẽ, xây dựng chương trình, kế hoạch cho từng cấp, từng ngành. Thủ tướng nêu rõ, trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phát triển đô thị là một động lực phát triển; điều này đặt ra vấn đề quy hoạch tốt, xây dựng tốt, quản lý tốt đô thị, phát triển đô thị theo hướng xanh, bền vững, bao trùm.

An Nhiên


Đang online: 1
Hôm nay: 1448
Đã truy cập: 2104766
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.