Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Hội nghị góp ý dự thảo Đề án “Phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”

Ngày 13-04-2020

Ngày 12 tháng 4 năm 2017, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo Đề án “Phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”. Ông Lê Xuân Tý, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì Hội nghị.

Ông Lê Xuân Tý, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu khai mạc Hội nghị

Hội nghị có sự tham gia của đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành; đại diện UBND các huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Nhằm cụ thể hóa chủ trương của Tỉnh ủy và UBND tỉnh về phát triển KH&CN trong thời kỳ mới - Thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, cũng như đưa KH&CN đóng góp vào việc thực hiện thành công Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hậu Giang đến năm 2020 và Nghị quyết Đại hội Tỉnh Đảng bộ lần thứ XIII, cần phải xây dựng Đề án phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 để thông qua Hội đồng Nhân dân tỉnh, UBND tỉnh phê duyệt, bố trí nguồn lực và tổ chức triển khai thực hiện. Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị nhằm hoàn thiện Đề án trước khi trình UBND tỉnh ban hành.

Đại diện các đơn vị tham gia đóng góp ý kiến

Tại Hội nghị các đại biểu đã nêu các ý kiến góp ý để dự thảo Đề án được hoàn thiện và mang tính khả thi cao khi thực hiện, nhất là nội dung nghiên cứu khoa học phát triển công nghệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội đối với từng ngành và lĩnh vực. Trên cơ sở ý kiến đóng góp, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ hoàn chỉnh Đề án, trình UBND tỉnh ban hành.

                                                                     Kim Yến 


Đang online: 2
Hôm nay: 358
Đã truy cập: 2297189
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.