Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức Sở Khoa học và Công nghệ năm 2017

Ngày 13-04-2020

Hòa trong không khí thi đua lập thành tích mừng Đảng, mừng Xuân, đồng thời, nhằm đánh giá kết quả hoạt động KH&CN năm 2017 và đề ra phương hướng hoạt động năm 2018. Chiều ngày 27/12/2017, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức Sở KH&CN. Hội nghị còn là dịp để biểu dương khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2017, phát động thi đua năm 2018.

Đ/c Huỳnh Trường Vĩnh - Giám đốc Sở trao Giấy khen cho tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017 (Ảnh Thái Hòa)

Tham dự Hội nghị có Đồng chí Huỳnh Trường Vĩnh - TUV, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở chủ trì Hội nghị, Ban Giám đốc Sở và tập thể CBCCVC Sở về tham dự.

Tại Hội nghị Đồng chí Lê Xuân Tý - Phó Giám đốc Sở báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KH&CN năm 2017 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2018. Năm 2017, Sở KH&CN đã hoàn thành tốt những nhiệm vụ trọng tâm nhờ sự quan tâm chỉ đạo của cấp trên, sự phối hợp của các đơn vị có liên quan và sự đồng thuận của tập thể CBCVC Sở KH&CN. Trong năm, Sở KH&CN đã tổ chức họp Hội đồng KH&CN tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2016 - 2020 lần thứ hai đưa 09/60 nhiệm vụ KH&CN vào danh mục thực hiện năm 2017, các nhiệm vụ khi đưa vào xét duyệt đều có địa chỉ ứng dụng trên địa bàn tỉnh; công tác xét duyệt, nghiệm thu, kiểm tra tiến độ nhiệm vụ KH&CN; công tác quản lý về SHTT-ATBX; công tác Thanh tra KH&CN; Thông tin KH&CN,… thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra.

Tại Hội nghị, nhằm phát huy tinh thần làm việc với trách nhiệm cao của tập thể CBCCVC cơ quan, Ban Giám đốc Sở đã khen thưởng các tập thể cũng như các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2017. Cũng tại Hội nghị này, nhằm biểu dương, khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn năm 2017, Ban Chấp hành Công đoàn đã trao Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn năm 2017. 

Kết thúc Hội nghị, Đồng chí Huỳnh Trường Vĩnh - TUV, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở KH&CN đã ghi nhận những đóng góp của tập thể CBCCVC Sở KH&CN, đồng thời đề ra phương hướng hoạt động năm 2018, tập trung vào một số công tác trọng tâm như sau:

(1) Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, đặc biệt là phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong CBCCVC theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chú trọng việc làm theo Bác gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao và Chỉ thị số 05-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc nâng cao ý thức trách nhiệm, rèn luyện đạo đức, tác phong; xây dựng lề lối làm việc khoa học, hiệu quả; công khai, dân chủ; thực hiện theo Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII

(2) Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực chính trị cho CBCCVC toàn Sở; tăng tính tự chủ của các Trung tâm trực thuộc;

(3) Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý ngành KH&CN, triển khai phong trào thi đua có hiệu quả thiết thực; chú trọng công tác sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng và nhân rộng gương điển hình trong toàn Sở.

(4) Đẩy mạnh công tác cải các hành chính; tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu công tác trong giai đoạn mới. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức phải hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công, đoàn kết, thẳng thắn, trung thực và trách nhiệm cao trong công tác.

(5) Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của tổ chức đoàn thể, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp cho CBCCVC và người lao động. Thực hành tiết kiệm, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, phòng cháy chữa cháy, đảm bảo cơ quan an toàn; xây dựng cơ quan có đời sống văn hóa tốt.

(6) Lãnh đạo Sở và tập thể CBCCVC Sở KH&CN quyết tâm cùng nhau vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong năm 2018, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của tỉnh.

Hội nghị đã khép lại và thành công tốt đẹp cùng với lời chúc của Ban Lãnh đạo Sở đến tập thể CBCCVC một năm mới với nhiều thành công mới./.

Ngọc Triều, Ảnh Thái Hòa, Huỳnh Sang


Đang online: 1
Hôm nay: 420
Đã truy cập: 2297251
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.