Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết chuyên đề về du lịch

Ngày 01-09-2021

Ngày 31/8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa chủ trì cuộc họp với Tổ Biên tập tham mưu xây dựng dự thảo Nghị quyết chuyên đề về phát triển du lịch tỉnh Hậu Giang đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, thay thế Nghị quyết số 09-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XII.

Nhằm đánh giá đúng thực trạng những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân về phát triển du lịch thời gian qua, nghiên cứu, kế thừa và đề ra những nhiệm vụ, giải pháp phát triển du lịch phù hợp phát huy tiềm năng, lợi thế du lịch, phấn đấu đến năm 2030, du lịch trở thành nền kinh tế quan trọng, đóng góp vào thành tựu phát triển của tỉnh. Dự thảo Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 09-NQ/TU xác định đến năm 2025 phải có sản phẩm du lịch đặc thù, đủ sức cạnh tranh, thu hút khách; tăng cường xúc tiến, quảng bá du lịch, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị, Nhân dân về du lịch. Phấn đấu đến năm 2025 đón 700.000 lượt khách, trong đó có 28.000 lượt khách quốc tế, tăng trưởng từ 8-10%/năm; tổng thu từ du lịch trên 300 tỷ đồng tăng trưởng từ 13-14%/năm, tạo ra khoảng 4.700 việc làm; đến năm 2030 đón 1.200.000 lượt khách, tổng thu 900 tỷ đồng, tạo ra khoảng 12.600 việc làm…

Đ/c Lê Công Khanh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo tiến độ xây dựng Nghị quyết

Các đại biểu góp ý cần rà soát tiềm năng, lợi thế của Tỉnh, làm cơ sở đề xuất các chỉ tiêu, giải pháp cụ thể, có tập trung để bổ sung vào dự thảo Nghị quyết, bổ sung số lượng thực trạng du lịch để đánh giá tính khả thi trong thực hiện, xây dựng sản phẩm du lịch mang tính đặc trưng, tập trung vào dòng sản phẩm du lịch chính mang lợi thế của Tỉnh. Tổ Biên tập sẽ tiếp tục bổ sung, chỉnh sửa theo ý kiến góp ý tại cuộc họp và hoàn thiện theo ý kiến chỉ đạo của Thường trực UBND tỉnh để thông qua Ban Cán sự đảng UBND tỉnh vào cuối tháng 9.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa ghi nhận nỗ lực của các sở, ngành trong xây dựng dự thảo Nghị quyết; đồng thời, yêu cầu các sở, ngành cần xác định đây là nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị, người dân về phát triển du lịch. Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Tổ Biên tập rà soát tiềm năng, lợi thế của Tỉnh, từ đó đề xuất những chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể có tập trung để bổ sung vào dự thảo Nghị quyết đúng với định hướng, chương trình toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh, đến ngày 20-9 hoàn chỉnh dự thảo trình UBND tỉnh để đến cuối tháng 10 có thể trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Tổ Biên tập cần xây dựng song hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết, để khi Ban Cán sự đảng UBND tỉnh trình Tỉnh ủy thông qua sẽ nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

An Nhiên


Đang online: 3
Hôm nay: 1755
Đã truy cập: 476160
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.