Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Hậu Giang tổng kết hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND, UBND tỉnh

Ngày 18-03-2021

Ngày 16/3, tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND, UBND tỉnh và quy chế phối hợp giữa HĐND tỉnh, UBND tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Thời gian qua, Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND, UBND Hậu Giang tỉnh đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đoàn đại biểu Quốc hội đã tổ chức lấy ý kiến 74 dự án luật, đây là cơ sở cho các đại biểu tham gia góp ý xây dựng hoàn thiện các luật quan trọng trước khi Quốc hội biểu quyết thông qua. HĐND tỉnh đã thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định, đã ban hành nhiều nghị quyết cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo nền tảng pháp lý thúc đẩy sự phát triển của địa phương.

Với các nghị quyết này, UBND tỉnh đã xây dựng kế hoạch cụ thể, đề ra các giải pháp thích hợp nhằm thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu nghị quyết của HĐND tỉnh; trong nhiệm kỳ 2016-2021, với sự điều hành của UBND tỉnh Hậu Giang, hầu hết các nghị quyết HĐND tỉnh thông qua đều nhanh chóng đi vào cuộc sống, phục vụ lợi ích của người dân và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã vận động, tuyên truyền nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đồng thời thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Đ/c Lê Tiến Châu trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội,

HĐND tỉnh, UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang đánh giá cao kết quả mà Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND, UBND tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua; quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cũng được triển khai thực hiện tốt. Thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, là cầu nối gắn kết Trung ương với địa phương, cử tri và Nhân dân trong tỉnh. HĐND tỉnh chú trọng đổi mới toàn diện các lĩnh vực công tác, nâng cao chất lượng thẩm tra tại các kỳ họp, trọng tâm là chất lượng ban hành các nghị quyết. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp tục làm tốt vai trò là liên minh chính trị, là cầu nối trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân... UBND tỉnh triển khai tốt các chương trình, đề án đã được HĐND tỉnh thông qua nhằm tạo những cú hích mạnh mẽ cho sự phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới…

An Nhiên


Đang online: 1
Hôm nay: 294
Đã truy cập: 221586
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.