Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Hậu Giang thực hiện nghiêm các quy định của Trung ương về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Ngày 08-12-2022

Ngày 8/12, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực do đồng chí Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam làm trưởng đoàn, có buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Hậu Giang về tình hình, kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tiếp đoàn có đồng chí Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí tham mưu giúp việc Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh.

Quang cảnh buổi làm việc

Xác định công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, ngành tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính trị, tư tưởng, pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Hậu Giang đã ban hành đồng bộ các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện. Từ đó, tạo được sự chuyển biến trong nhận thức, hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, lan tỏa mạnh mẽ trong quần chúng nhân dân.

Tỉnh đã thực hiện tốt giải pháp phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm minh, kịp thời hành vi tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, vi phạm quy định về quản lý tài chính, kinh tế và một số lĩnh vực nhạy cảm khác dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng; tham mưu chỉ đạo xử lý kịp thời, đúng quy định vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Theo báo cáo của Tỉnh ủy Hậu Giang, từ ngày 26/12/2021 đến ngày 30/9/2022, cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã xử lý kỷ luật một tổ chức Đảng và 96 đảng viên; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử 16 vụ (với 28 bị can) án tham nhũng, kinh tế, tiêu cực; thu hồi tiền, tài sản theo kiến nghị, kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán được 140/165 tỷ đồng, đạt hơn 84%; thực hiện 32/41 kiến nghị chấn chỉnh công tác quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công.

Thời gian tới, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, lãng phí và biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; kiên quyết xử lý nghiêm sai phạm về tham nhũng, lãng phí và tăng cường công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế. Cùng với đó là nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án hình sự, dân sự, hành chính, đảm bảo đúng quy định, không để xảy ra xét xử oan, sai hoặc bỏ lọt tội phạm.

Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo xử lý một số vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, các vụ việc, vụ án liên quan đến cán bộ thuộc diện Tỉnh ủy quản lý; thực hiện đồng bộ, hiệu quả giải pháp phòng ngừa tham nhũng, nhất là “tham nhũng vặt”. Hậu Giang đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, giám sát về phòng, chống tham nhũng, nhất là tự kiểm tra nội bộ, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nắm tình hình, phát hiện tham nhũng, tập trung vào lĩnh vực nhạy cảm, có nguy cơ tham nhũng như đất đai, xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản công, giải quyết thủ tục hành chính.