Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Hậu Giang thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng

Ngày 04-07-2022

Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh Hậu Giang được thành lập theo Quyết định số 1128-QĐ/TU ngày 14/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang, Ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang làm Trưởng Ban, 5 Phó Trưởng Ban và 9 ủy viên.

Ông Nghiêm Xuân Thành - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phát biểu tạo phiên họp thứ nhất

Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh Hậu Giang vừa tổ chức phiên họp thứ nhất để thông qua quyết định thành lập, thảo luận về dự thảo quy chế làm việc, thông báo phân công nhiệm vụ cho các thành viên, kế hoạch chương trình công tác năm 2022,... Nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo được thực hiện theo Quy định số 67-QĐ/TW, ngày 02/6/2022 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Ban Chỉ đạo sẽ ban hành quy chế làm việc; xây dựng chương trình, kế hoạch công tác để tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Ông Nghiêm Xuân Thành - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo, cơ quan thường trực tập trung hoàn thiện sớm quy chế làm việc và chương trình làm việc, nghiên cứu kỹ nội dung dự thảo phân công nhiệm vụ cho các thành viên. Đồng thời, bổ sung những công việc cụ thể, sát chức năng, nhiệm vụ của cơ quan và địa bàn được phân công phụ trách; bám sát kế hoạch chương trình công tác của Ban Chỉ đạo trong năm 2022 để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả./.

Trương Văn


Đang online: 1
Hôm nay: 541
Đã truy cập: 2297372
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.