Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Hậu Giang hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2020

Ngày 24-06-2020

Để hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, ngày 05 tháng 6 năm 2020 với chủ đề được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) lựa chọn là “Hành động vì thiên nhiên” (Time for Nature) nhằm phục hồi các hệ sinh thái bị suy thoái, ứng phó biến đổi khí hậu, tăng cường an ninh lương thực, bảo vệ tài nguyên nước và đa dạng sinh học; đồng thời nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu để cùng chung tay và có những hành động cụ thể, thiết thực vì thiên nhiên và trái đất. UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới ngày 05 tháng 6 năm 2020. Các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2020 sẽ diễn ra từ ngày 01/6/2020 đến 30/6/2020.

Lễ Phát động “Tháng hành động vì môi trường” và ra quân thực hiện công trình cấp tỉnh dự kiến sẽ tổ chức vào ngày 05 tháng 6 năm 2020 tại huyện Phụng Hiệp.

Theo đó, một số nội dung được chỉ đạo thực hiện, cụ thể như sau:  

+ Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa theo chủ đề và thông điệp của Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2020. Sáng tạo, mạnh dạn đổi mới trong các phương thức truyền thông, tuyên truyền, ứng dụng công nghệ, kết hợp các kênh thông tin, hình thức trực tuyến nhằm truyền thông, tuyên truyền cho các nội dung, tư liệu và các hoạt động ý nghĩa, thiết thực hưởng ứng sự kiện.

+ Treo băng rôn, pano, áp phích tại các khu vực công cộng, đường phố, trụ sở cơ quan làm việc và các địa điểm phù hợp nhằm tuyên truyền về chủ đề và thông điệp hưởng ứng sự kiện.

+ Triển khai và nhân rộng các mô hình, giải pháp bảo vệ môi trường có hiệu quả, nhất là các mô hình thu gom, xử lý rác thải, chất thải. Tổ chức các hoạt động có sự tham gia của cộng đồng như: Chiến dịch ra quân làm vệ sinh môi trường, trồng và chăm sóc cây xanh; thu gom xử lý chất thải; khai thông cống rảnh, vệ sinh môi trường; từ chối sử dụng túi nilon khó phân hủy, đồ nhựa dùng một lần,…

+ Lồng ghép nội dung quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học trong quy hoạch tỉnh; bảo tồn các loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ, bảo tồn nguồn gen; kiểm soát nạn săn bắt, buôn bán, tiêu thụ động vật hoang dã trái phép; quản lý sinh vật ngoại lai; thúc đẩy việc xây dựng và thực hiện các mô hình kinh tế sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên.

+ Tăng cường kiểm soát việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải; tập trung các nguồn lực để giải quyết triệt để các vấn đề ô nhiễm môi trường từ chất thải đang ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sinh kế của người dân đặc biệt là chất thải nhựa dùng một lần; khuyến khích tổ chức khởi công, xây dựng và bàn giao các công trình bảo vệ môi trường phục vụ lợi ích của cộng đồng.

+ Huy động sự tham gia của cộng đồng đối với việc giám sát chất thải, nguồn thải từ các cơ sở sản xuất kinh doanh và các nguồn thải khác tại địa phương.

+ Các cơ quan truyền thông, báo đài tỉnh và các địa phương tăng thời lượng đưa tin, bài, phóng sự, chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền các hoạt động, nội dung chủ đề, thông điệp hưởng ứng sự kiện.

+ Phát hiện, biểu dương và khen thưởng những tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có đóng góp hiệu quả, thiết thực trong việc sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, sản xuất tiêu dùng bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu./.

Ngọc Triều


Đang online: 1
Hôm nay: 141
Đã truy cập: 314347
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.