Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Hậu Giang học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV

Ngày 28-12-2020

Ngày 25/12, Tỉnh ủy Hậu Giang đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Hội nghị được tổ chức theo hình thức truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Hậu Giang dành cho cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, cấp huyện và các cơ quan, đơn vị trong phạm vi toàn tỉnh.

Trong thời gian 1 ngày, toàn thể Đảng viên và quần chúng Nhân dân đã được nghe Bí thư Tỉnh ủy Lê Tiến Châu báo cáo khái quát chung về quá trình xây dựng Nghị quyết; mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đột phá; nhiệm vụ và các giải pháp về công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020-2025.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Văn Thanh báo cáo tại Hội nghị

Tập trung nghiên cứu, triển khai thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy (khóa XIV) thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Văn Thanh đã báo cáo với Hội nghị về các giải pháp chủ yếu thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, Đảng bộ tỉnh xác định giải pháp đột phá là mở rộng quy hoạch, đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển công nghiệp, hạ tầng giao thông, nhất là các khu, cụm công nghiệp và sẽ có cơ chế đặc thù thu hút đầu tư trên một số lĩnh vực công nghiệp chế biến, công nghệ cao, du lịch… Đặc biệt, nhiệm kỳ này, Đảng bộ tỉnh tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là sớm hoàn thành và vận hành hệ thống chính quyền điện tử hướng đến công dân điện tử, đô thị thông minh, chính quyền số và phát triển kinh tế số, ứng dụng chuyển đổi số trong các hoạt động hành chính quyết tâm nâng cao chất lượng thực thi công vụ.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu chính - Hội trường Tỉnh ủy Hậu Giang

Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Tỉnh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhằm tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận cao trong các tầng lớp Nhân dân về những thành tựu mà Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà đã đạt được trong giai đoạn vừa qua. Đồng thời chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm cần phải nỗ lực khắc phục; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp, nhất là những nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá cần tập trung triển khai thực hiện trong 05 năm tới.

Quang cảnh học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV tại Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh Hậu Giang

Việc Tỉnh ủy Hậu Giang sáng tạo, đổi mới hình thức tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã tạo điều kiện thuận lợi cho toàn thể Đảng viên và mọi tầng lớp Nhân dân trên địa bàn Tỉnh có điều kiện tiếp cận nội dung Nghị quyết và các văn kiện Đại hội để cùng nhau nhận thức đúng, đầy đủ và tìm ra giải pháp hành động hiệu quả, góp phần đưa mục tiêu Nghị quyết Đảng bộ tỉnh Hậu Giang nhanh chóng đi vào cuộc sống.

An Nhiên


Đang online: 1
Hôm nay: 75
Đã truy cập: 122121
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.