Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Hậu Giang chủ động khắc phục tình trạng ô nhiễm và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh

Ngày 19-09-2022

Ngày 19/9, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trương Cảnh Tuyên chủ trì buổi làm việc với các sở, ban, ngành, địa phương và các chuyên gia Trường Đại học Cần Thơ, Công ty TNHH Xây dựng Công nghệ Môi trường NaNo (đơn vị tư vấn) bàn phương án đóng cửa, cải tạo, khắc phục ô nhiễm môi trường bãi rác Tân Tiến (thành phố Vị Thanh), bãi rác Long Mỹ (thị xã Long Mỹ).

Theo kết quả khảo sát của đơn vị tư vấn tại bãi rác Tân Tiến, diện tích chứa rác thực tế trên 9.240m2, thể tích rác trên 66.681m3, khối lượng rác 30.674 tấn. Tại bãi rác Long Mỹ, diện tích chứa rác thực tế là trên 9.219m2, thể tích rác trên 76.237m3, khối lượng rác 31.257 tấn. Kết quả phân tích chất lượng môi trường không khí tại các bãi rác này đều nằm trong khoảng cho phép của quy chuẩn; tuy nhiên, kết quả phân tích chất lượng môi trường đất mặt tại các bãi rác bị ô nhiễm các chỉ tiêu kim loại nặng; chất lượng nước rỉ rác tại bãi rác, đa số các chỉ tiêu đều vượt so với quy chuẩn.

Quang cảnh buổi làm việc

Theo đó, đơn vị tư vấn đã thông qua 3 phương án khắc phục ô nhiễm, cụ thể: phương án 1 là chôn lấp tại chỗ; phương án 2 là vận chuyển toàn bộ rác đến nhà máy điện rác xử lý; phương án 3 vừa chôn lấp tại chỗ, vừa đem đi xử lý. Theo gợi ý của các chuyên gia Trường Đại học Cần Thơ thì tỉnh nên có giải pháp tích hợp, phương án tổng thể hơn…

Nhằm khắc phục triệt để ô nhiễm môi trường bãi rác Tân Tiến, bãi rác Long Mỹ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trương Cảnh Tuyên đề nghị đơn vị tư vấn phân tích, nghiên cứu về nguồn nước ngầm xung quanh khu vực hai bãi rác; lập phương án đóng cửa, cải tạo, khắc phục ô nhiễm môi trường rác thải rắn trên địa bàn tỉnh, đưa ra các phương án đồng bộ để xử lý rác thải tại bãi rác Tân Tiến và bãi rác Long Mỹ; đưa ra kiến nghị về những rủi ro về môi trường, cháy nổ khi vận chuyển rác thải ra khỏi hai bãi rác.  

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cho rằng ô nhiễm môi trường về chất thải và chất thải rắn là vấn đề nan giải của tỉnh nói riêng, cả nước nói chung. Trên tinh thần hết sức khó khăn về tình hình rác thải, tỉnh cũng có Đề án Hậu Giang xanh để khắc phục tình trạng ô nhiễm và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, rà soát, đề xuất phương án xử lý vướng mắc của dự án Nhà máy điện rác Hòa An hoặc đề xuất điều chỉnh quy mô sử dụng đất của dự án; tăng cường giải pháp hạn chế ảnh hưởng của bãi rác Tân Tiến ra môi trường xung quanh, nếu đóng cửa bãi rác Long Mỹ thì phải đề xuất giải pháp xử lý ô nhiễm môi trường, góp phần lấy lại được sự trong sạch cho môi trường sống. 

Nguyên Hưng

 


Đang online: 4
Hôm nay: 377
Đã truy cập: 1559680
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.