Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Hậu Giang: tiếp nhận đề xuất, đề xuất đặt hàng nhiệm vụ hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2022

Ngày 29-03-2021

Nhằm xây dựng Danh mục nhiệm vụ hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang xin Thông báo Thời gian tiếp nhận đề xuất, đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN năm 2022. Thời gian tiếp nhận từ ngày ra Thông báo đến hết ngày 01 tháng 8 năm 2021.

1. Thời gian tiếp nhận đề xuất, đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN năm 2022

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang tiếp nhận đề xuất, đề xuất đặt hàng nhiệm vụ hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2022 từ ngày ra Thông báo đến hết ngày 01 tháng 8 năm 2021.

2. Các nhiệm vụ hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

2.1 Nhiệm vụ khoa học và công nghệ bao gồm:

Đề tài khoa học và công nghệ, đề án khoa học nghiên cứu, đề xuất ban hành mới, sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật cần thiết để thúc đẩy môi trường khởi nghiệp đổi mới sáng tạo về:

a) Đăng ký thành lập, hoạt động của tổ chức, cá nhân đầu tư mạo hiểm.

b) Cơ chế, chính sách đầu tư, hỗ trợ ban đầu của Nhà nước và khuyến khích đầu tư tiếp theo cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của các thành phần kinh tế, tổ chức, cá nhân và cộng đồng xã hội.

c) Cơ chế hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp, tiềm lực phát triển hoạt động khởi nghiệp.

d) Cơ chế thuế, tài chính đặc thù đối với tổ chức và cá nhân có hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo hoặc đầu tư cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được áp dụng chính sách ưu đãi đầu tư, ưu đãi thuế đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

đ) Cơ chế hỗ trợ thoái vốn của nhà đầu tư trong nước và nước ngoài từ khoản đầu tư vào doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

      2.2 Nhiệm vụ hàng năm, định kỳ hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (sau đây gọi chung là nhiệm vụ hàng năm, định kỳ), bao gồm:

a) Nhóm nhiệm vụ đào tạo, nâng cao năng lực cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo;

b) Nhóm nhiệm vụ truyền thông về hoạt động khởi nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp, đầu tư cho khởi nghiệp và phổ biến, tuyên truyền các điển hình khởi nghiệp thành công của Việt Nam;

c) Nhóm nhiệm vụ tham gia sự kiện khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia và sự kiện liên kết xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo các vùng kinh tế;

d) Nhóm nhiệm vụ hỗ trợ hoạt động của một số cơ sở ươm tạo, tổ chức thúc đẩy kinh doanh, tổ chức cung cấp thiết bị dùng chung;

đ) Nhóm nhiệm vụ kết nối các mạng lưới khởi nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp, đầu tư mạo hiểm của Việt Nam với khu vực và thế giới; kết nối và hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tham gia các khóa huấn luyện tập trung ngắn hạn tại một số tổ chức thúc đẩy kinh doanh uy tín ở nước ngoài;

e) Nhóm nhiệm vụ giới thiệu đối tác, nhà đầu tư, hỗ trợ thủ tục nhà đầu tư, doanh nghiệp khởi nghiệp trong nước tiếp cận thị trường nước ngoài;

g) Nhóm nhiệm vụ hỗ trợ trực tiếp cho doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

2.3. Nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin:

Xây dựng/nâng cấp, vận hành Cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh cung cấp thông tin và kết nối về công nghệ, sáng chế, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, sở hữu trí tuệ; chính sách, pháp luật; nguồn nhân lực; nguồn đầu tư và giao dịch đầu tư; đối tác, khách hàng; sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh mới; tổ chức, cá nhân hỗ trợ; tin tức, sự kiện trong nước, quốc tế và các hoạt động khác hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Đề xuất nhiệm vụ khoa học công nghệ (Mẫu 01-ĐX: Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo quy định tại Quyết định số 34/2017/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2017); Nhiệm vụ hàng năm định kì, nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin (C1.1-PĐX: Phiếu đề xuất nhiệm vụ hàng năm, định kỳ).

 Nhiệm vụ hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2022 gửi về Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang chậm nhất là ngày 01 tháng 8 năm 2021 theo địa chỉ: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang, số 07, Điện Biên Phủ, P.5, TP. Vị Thanh, Hậu Giang. Chi tiết xin liên hệ: Phòng Quản lý Khoa học công nghệ và chuyên ngành, ĐT: 0293 3582 686, DĐ: 0939.666249./.

Đính kèm: Mẫu 01-ĐX

C1.1-PĐX

Thu Hiền


Đang online: 5
Hôm nay: 633
Đã truy cập: 326156
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.