Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Hậu Giang: đánh giá kết quả xây dựng Chính quyền điện tử, cải cách hành chính, chuyển đổi số năm 2020

Ngày 05-05-2021

Ngày 04/5, Ban Chỉ đạo Xây dựng Chính quyền điện tử, cải cách hành chính và chuyển đổi số tỉnh Hậu Giang tổ chức họp đánh giá kết quả xây dựng Chính quyền điện tử, cải cách hành chính, chuyển đổi số năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Dự cuộc họp có đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo, các Thành viên và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo tỉnh.

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo tỉnh, năm 2020 - là năm Hậu Giang triển khai mạnh mẽ các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng Chính quyền điện tử, đô thị thông minh, chuyển đổi số, lần đầu tiên, Tỉnh bố trí kinh phí triển khai 9 nhiệm vụ, dự án ứng dụng công nghệ thông tin - là các dịch vụ, ứng dụng mang tính chất nền tảng, kết quả đưa vào vận hành, sử dụng đã mang lại hiệu quả tích cực, cụ thể:

Hệ thống Quản lý văn bản của Tỉnh đã triển khai từ cấp tỉnh đến cấp xã, với 5.597 tài khoản sử dụng, từ ngày 07/9/2020 đến nay phần mềm này đã tiếp nhận 680.000 văn bản đến, phát hành hơn 250.000 văn bản đi; gửi hơn 2.200 văn bản, nhận hơn 6.400 văn bản qua trục liên thông. Hệ thống thư điện tử có trên 10.300 tài khoản thư điện tử công vụ được cấp cho các cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức dùng để trao đổi thông tin trong công việc.

Chữ ký số chuyên dùng Chính phủ đã cấp cho khoảng 98% tổ chức, lãnh đạo có thẩm quyền ký số, với tổng số chữ ký số được cấp trên toàn tỉnh là 1.965 và đang thí điểm ký số trên thiết bị di động. Phần mềm Quản lý cán bộ, công chức, viên chức có 707 cơ quan, đơn vị sử dụng và quản lý gần 16.000 hồ sơ. Cổng dịch vụ công trực tuyến và Hệ thống Một cửa điện tử của Tỉnh cung cấp 1.937 dịch vụ công trực tuyến, trong đó: 1.535 mức độ 2, 236 mức độ 3 và 166 mức 4 (8,5%), đã tiếp nhận và giải quyết 9.500 hồ sơ trực tuyến, 56.000 hồ sơ trực tiếp.

Ngoài ra, các ứng dụng công nghệ thông tin được triển khai và đưa vào vận hành mang lại những kết quả tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan Nhà nước, tăng tính minh bạch, tính tương tác giữa cơ quan nhà nước với doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tỉnh, được người dân đồng thuận và đánh giá cao (app Hậu Giang, Trung tâm giám sát điều hành đô thị thông minh), từ đó đã cải thiện vị trí của Hậu Giang trên bảng xếp hạng chỉ số mức độ sẵn sàng cho ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin năm 2020, từ thứ hạng 47 năm 2019 lên thứ hạng 32 năm 2020, xếp thứ 5 trong các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long.

Tuy nhiên, để tiếp tục xây dựng và hoàn thiện chính quyền điện tử, đô thị thông minh và thực hiện chuyển đổi số tỉnh, các sở, ngành, địa phương cũng đề xuất cần tiếp tục bổ sung, hoàn thiện, nâng cấp, triển khai đồng bộ các mặt, trong đó chú trọng về hạ tầng kỹ thuật; ứng dụng; có chính sách thu hút nguồn nhân lực công nghệ thông tin… để đẩy mạnh hơn nữa việc xây dựng chính quyền điện tử.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Văn Thanh phát biểu tại cuộc họp

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Văn Thanh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương cần xây dựng và hoàn thành kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn 2021 - 2025 của cơ quan, đơn vị mình trong tháng 5/2021; đồng thời, phối hợp triển khai Dự án Xây dựng Chính quyền điện tử và đô thị thông minh theo chức năng, nhiệm vụ.

Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh - Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục nghiên cứu, đề xuất giải pháp để cải thiện thứ hạng của Hậu Giang về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin; tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về chế độ ưu đãi cho cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin trong cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh; tham mưu triển khai các nội dung để hình thành khu công nghệ thông tin tập trung tỉnh Hậu Giang; phối hợp với Hội Tin học Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo quốc gia về chuyển đổi số trong tháng 9,10 năm 2021.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quan tâm chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, xác định trách nhiệm người đứng đầu, chấn chỉnh ngay tình trạng giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trễ hạn cho người dân, doanh nghiệp. Tập trung triển khai, nâng cao chất lượng và hiệu quả thực chất việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, nâng chất tổng đài cải cách hành chính, tăng cường việc tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích…

An Nhiên


Đang online: 1
Hôm nay: 396
Đã truy cập: 325919
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.