Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Hậu Giang: Phát động Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh lần thứ XIV năm 2022

Ngày 05-05-2022

Nhằm đẩy mạnh phong trào lao động sáng tạo, phát hiện và khai thác khả năng sáng tạo của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong tỉnh; tạo môi trường trao đổi kinh nghiệm, kiến thức và chuyển giao công nghệ; tìm kiếm và ứng dụng có hiệu quả những tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, đời sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Liên đoàn Lao động tỉnh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ XIV năm 2022. Thời gian nhận hồ sơ dự thi từ ngày 01/6/2022 đến 30/7/2022.

Tất cả các giải pháp sáng tạo kỹ thuật phục vụ sản xuất, đời sống, kinh tế, xã hội, an ninh và quốc phòng đều có quyền tham dự Hội thi. Các giải pháp dự thi đăng ký theo các lĩnh vực: Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông; Cơ khí tự động hóa, xây dựng, giao thông vận tải; Vật liệu, hóa chất, năng lượng; Nông lâm ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường; Y dược; Giáo dục và đào tạo và các lĩnh vực khác.

Mọi tổ chức, cá nhân đang sống và làm việc trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, không phân biệt lứa tuổi, thành phần, dân tộc, nghề nghiệp, có giải pháp kỹ thuật là kết quả của hoạt động sáng tạo, sáng kiến, cải tiến và ứng dụng khoa học và công nghệ trong hoạt động kinh tế - xã hội được tạo ra và áp dụng tại Việt Nam từ năm 2015 trở lại đây đều có quyền tham dự Hội thi. 

Các cá nhân, tổ chức có các giải pháp, công trình đã đoạt Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam thì không được tham gia Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh và toàn quốc.

1. Tiêu chuẩn đánh giá giải pháp dự thi

+ Tính mới, tính sáng tạo so với các giải pháp đã có ở Việt Nam và tỉnh Hậu Giang: giải pháp dự thi không trùng với giải pháp đã được công bố trong bất kỳ nguồn thông tin nào có ở Việt Nam và tỉnh Hậu Giang hoặc đã được áp dụng ở Việt Nam và tỉnh Hậu Giang trước ngày nộp hồ sơ.

+ Khả năng áp dụng rộng rãi trong điều kiện của Việt Nam và tỉnh Hậu Giang: giải pháp dự thi đã được thử nghiệm, sản xuất thử và được chứng minh khả năng áp dụng hoặc đã được áp dụng có hiệu quả.

+ Hiệu quả kinh tế - kỹ thuật - xã hội: giải pháp mang lại lợi ích kinh tế - kỹ thuật - xã hội cao hơn so với giải pháp tương tự đã biết ở Việt Nam và tỉnh Hậu Giang, không gây ảnh hưởng xấu đến môi trường và xã hội.

Các sản phẩm được tuyển chọn, xếp giải phải đạt tối thiểu từ 60 điểm trở lên, cụ thể:

- Giải Nhất:       Đạt tối thiểu từ 90 điểm trở lên.

- Giải Nhì: Đạt tối thiểu 80 điểm trở lên.

- Giải Ba: Đạt tối thiểu 70 điểm trở lên.

- Giải Khuyến khích: Đạt tối thiểu 60 điểm trở lên.

2. Hồ sơ dự thi (trình bày trên khổ giấy A4, theo mẫu kèm theo Thể lệ này):

Hồ sơ dự thi hợp lệ phải có 03 (ba) bộ, bao gồm: phiếu đăng ký dự thi, bản mô tả giải pháp dự thi và toàn văn giải pháp dự thi và các tài liệu khác (nếu có).

Hồ sơ phải được đóng chung thành một (01) cuốn, trang bìa tài liệu ghi tên đơn vị/cơ quan tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Hậu Giang lần thứ/năm, tên tác giả, nhóm tác giả, tên giải pháp dự thi; nếu giải pháp có thể gửi thêm USB hoặc tác giả có thể gửi qua email của Ban Tổ chức, ghi rõ trong tài liệu dự thi địa chỉ tải về.

Ban Tổ chức Hội thi các cấp từ chối nhận hồ sơ dự thi không hợp lệ.

3. Hồ sơ dự thi gửi về

- Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hậu Giang, số 02, đường Võ Văn Kiệt, phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

- Điện thoại: 02933.500.135, fax 02933.583.050, email: lhhhaugiang@gmail.com

- Mọi chi tiết về Hội thi cấp tỉnh liên hệ email: lhhhaugiang@gmail.com và cấp quốc gia có đăng tải trên website: https://www.vifotec.com.vn.

Ban Tổ chức Hội thi tỉnh có trách nhiệm nhận hồ sơ dự thi từ Ban Tổ chức cấp huyện và các sở, ban, ngành tỉnh để tổ chức chấm điểm, tuyển, xếp giải cấp tỉnh và chọn tối đa 20 sản phẩm xuất sắc nhất gửi thi cấp quốc gia theo quy định.

4. Thời gian chuẩn bị, nhận, xét duyệt sản phẩm, trao giải thưởng:

- Thời gian tổ chức: Từ ngày phát động đến ngày tổng kết Hội thi.

- Thời gian nhận hồ sơ dự thi: Từ ngày 01/6/2022 đến 30/7/2022.

- Thời gian chấm các sản phẩm dự thi: Từ 01/8/2022 đến 15/8/2022.

- Tổng kết, trao thưởng, phát động Hội thi: Tháng 11 - 12/2022.

Tùy theo tình hình thực tế, Ban Tổ chức Hội thi tỉnh sẽ có thông báo thời gian cụ thể trong quá trình triển khai thực hiện các mốc thời gian nêu trên.

5. Giải thưởng

1 giải Nhất, mỗi giải: 25 triệu đồng, Bằng khen UBND tỉnh.

3 giải Nhì, mỗi giải: 20 triệu đồng, Bằng khen UBND tỉnh.

6 giải Ba, mỗi giải: 15 triệu đồng, Bằng khen UBND tỉnh.

10 giải Khuyến khích, mỗi giải: 5 triệu đồng, Giấy khen BTC Hội thi tỉnh.

Việc tham gia Hội thi không thay thế cho việc đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ. Khi các mô hình, sản phẩm dự thi có khả năng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ (sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp…), Ban Tổ chức tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn cho các tác giả đăng ký đến Cục Sở hữu trí tuệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ theo quy định hiện hành.

 Trong quá trình tổ chức Hội thi, khi phát hiện giải pháp có dấu hiệu vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, tùy theo mức độ vi phạm Ban Tổ chức sẽ xóa tên giải pháp khỏi danh sách dự thi, thu hồi các giải thưởng hoặc có hình thức đề nghị ngành chức năng xử lý theo quy định pháp luật./.

Đính kèm: Phiếu đăng ký dự thi

Bản mô tả giải pháp dự thi

Toàn văn giải pháp dự thi

Minh Luân-LHH


Đang online: 3
Hôm nay: 347
Đã truy cập: 2297178
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.