Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Hậu Giang: Hưởng ứng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5 năm 2022

Ngày 18-05-2022

Chủ đề “Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo - Đẩy nhanh quá trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội” với nhiều sự kiện, hoạt động tiêu biểu được tổ chức, nhằm hưởng ứng Ngày Khoa học và Công nghệ 18/5, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang tổ chức các hoạt động chào mừng với nhiều nội dung thiết thực.

Treo băng rôn tại các tuyến đường trên địa bàn tỉnh

Treo băng rôn tại Sở KH&CN

Treo băng rôn tại Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KHCN

Ngày KH&CN Việt Nam 18/5 năm nay nhằm biểu dương và tôn vinh những nhà khoa học, đội ngũ cán bộ KH&CN; tuyên truyền, phố biến các thành tựu KH&CN, kết quả hoạt động đổi mới sáng tạo; thu hút các chuyên gia nước ngoài, chuyên gia là người Việt Nam ở nước ngoài có trình độ và năng lực sáng tạo, tích cực tham gia hoạt động KH,CN&ĐMST trong nước; khơi dậy niềm tự hào về trí tuệ Việt Nam, tinh thần đam mê lao động sáng tạo, nghiên cứu khoa học trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ nhằm góp phần xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ khoa học trong tương lai.

Theo đó, Ngày KH&CN Việt Nam 18/5 năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang đã hưởng ứng với các nội dung như sau:

+ Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật Khoa học và Công nghệ, vai trò của KH&CN và các hoạt động KH&CN, cụ thể như sau:

- Trên Website Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang: thực hiện tuyên truyền các hoạt động liên quan đến ngày Khoa học và Công nghệ; gắn banner tuyên truyền trên trang chính của Website Sở Khoa học và Công nghệ.